Ministri preberú osud dotácií pre zelenú energiu

Náklady podpory obnoviteľnej energie rozdeľujú odbornú, politickú i laickú verejnosť. V Nemecku sa považujú za príčinu vysokých cien elektriny, ktorá môže negatívne ovplyvniť konkurencieschopnosť EÚ v porovnaní s USA. Spojené štáty ťažia z využívania domácich zásob lacného bridlicového plynu.

Dánsko, ktoré zaviedlo vysoké dane na energiu z fosílnych palív, zase kladie dôraz na energetickú efektívnosť znižovaním spotreby, čo vedie zároveň k nižším emisiám skleníkových plynov.

Ministri členských krajín budú dnes (3.12.) debatovať o materiáli, na základe ktorého by mala Európska komisia predložiť „nezáväzný návod o ďalšom zlepšení národných podporných schém“.

Ministri by mali podporiť prijatie rozhodnutia o nových cieľoch v priebehu nasledujúcich dvoch rokov, ktorého súčasťou bude analýza „efektívnosti nákladov a interakcií medzi rôznymi cieľmi a nástrojmi“.

Komisia tiež zástupcov členských krajín informuje o aktuálnom stave návrhu o regulácii aktivít prieskumu ropy a plynu pri pobreží EÚ a o budovaní vnútorného trhu s energiami.

Racionalizácia dotácií

V dokumente, ktorý získala agentúra Reuters sa píše: „Dobre cielená, nákladovo účinná a efektívna podpora po roku 2020 môže byť potrebná, čo nespôsobuje neefektívnosť v cezhraničnom obchode s elektrinou.“

„Taktiež je potrebné racionalizovať a postupne odstrániť environmentálne a ekonomicky škodlivé dotácie, vrátane fosílnych palív,“ uvádza sa ďalej v dokumente.

Hoci eurokomisári už hovoria o podpore energeticko-klimatických cieľov po roku 2020, nevyjadrujú sa k tomu ako veľmi by mali byť ambiciózne. Navyše pri možnosti pokračovať v trojici cieľov – znižovanie emisií, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov a vyššej efektívnosti – sa tretí bod spomína len okrajovo. Len tento rok sa po zdĺhavom boji medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ podarilo schváliť smernicu o energetickej účinnosti.

Podľa zástancov zelenej energie je potrebné prijať rozhodnutia o budúcom smerovaní čo najrýchlejšie, aj s ohľadom na investičnú stabilitu. Poukazujú aj na viacero nezáväzných plánov EÚ (roadmaps), ktoré počítajú s redukciou emisií CO2 do roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s rokom 1990.

Európska rada pre obnoviteľné zdroje (EREC) napríklad vyzvala, aby si EÚ pre rok 2030 stanovila za  cieľ 45 % podiel energie z OZE.

(EurActiv/Reuters)