Nemecká vláda predstavila reformu zákona o obnoviteľnej energii

Reforma štedrých dotácií pre obnoviteľné zdroje (OZE), ich lepšia integrácia do sústavy a zmiernenie nárastu cien elektriny predovšetkým pred domácnosti sa stali prioritou nemeckej vlády, ktorá je v úrade približne mesiac. Minulý týždeň schválila základné body reformy zákona o OZE, ktoré predstavil minister hospodárstva Sigmar Gabriel.

„Je to projekt celej federálnej vlády,“ uviedla kancelárka Angela Merkel, podľa ktorej má novela zákona jej „absolútnu podporu“.

„Energiewende zostáva najväčšou výzvou pre našu krajinu,“ zdôraznil minister Gabriel v utorok (21.1.) pred hlasovaním kabinetu.

Stropy pre vietor, slnko i biomasu

Vláda potvrdila ambiciózny plán, aby obnoviteľné zdroje dosiahli do roku 2025 podiel na energetickom mixe na úrovni 40 – 45 % a do roku 2035 na úrovni 55 – 60 %, avšak nové kapacity sa majú budovať nákladovo efektívnejším spôsobom.

Vláda sa rozhodla stanoviť strop pre množstvo novobudovanej kapacity – ročne má pribudnúť mať 2,500 GW solárnej energie a veternej energie zo zariadení na súši. V prípade turbín na mori sa má do roku 2020 inštalovať maximálne 6,5 GW ročne a potom do roku 2030 maximálne 15 GW ročne novej kapacity.

Kvôli vysokým nákladom sa obmedzí aj ročná kapacita nových zariadení na biomasu, a to približne na 100 MW.

Obmedzovať sa budú aj samotné dotácie pre zariadenia, v prípade nových veterných turbín sa majú každoročne znižovať o 1,59 %. Ak sa prekročí vyššie uvedený strop pre novú kapacitu, dotácie sa majú znižovať o ďalšie 0,1 % pre každý ďalších 200 MW.

Zľavy pre podniky

Kabinet tiež odsúhlasil obmedzenie zliav, ktoré veľké firmy dostávajú na energiu získanú z obnoviteľných zdrojov, čo ovplyvní nové a tiež existujúce elektrárne a tiež podniky vyrábajúce si vlastnú energiu.  

Minister Gabriel pritom zdôraznil, že ak Nemecko neochráni veľké firmy pred nákladmi vyplývajúcimi z podpory OZE, riskuje proces deindustrializácie. V súvislosti s vyšetrovaním Európskej komisie či výnimka z podpory OZE pre niektoré energeticky náročné podniky predstavuje nepovolenú pomoc, vláda vo svojom stanovisku z 20. januára 2014 poprela obvinenia Komisie a poukázala na práve prijímanú legislatívu.

Minister kritizoval prístup Bruselu a Komisiu obvinil zo zneužívania právomocí. „Komisia používa legislatívu o hospodárskej súťaži ako nástroj pre europeizáciu národnej energetickej politiky,“ uviedol v utorok.

Niektoré hospodárske odvetvia, napríklad chemický či oceliarsky sektor, ktoré neplatia plné náklady na podporu zelenej energie, majú pri konečnom zúčtovaním elektrinu až o polovicu nižšiu.

Zmena zákona by mala vstúpiť do platnosti v auguste tohto roku. Nové priemyselné zariadenia budú následne platiť 90 % príplatku na dotovanie OZE a v prípade zariadení, ktoré elektrinu produkujú z OZE alebo kogeneráciou budú platiť 70 %.

Podľa chemickej spoločnosti Bayer sa po novom neoplatí fabrikám prevádzkovať vlastné elektrárne.