Nemecký minister prirovnal odklon od jadra k povojnovej obnove

Nemecký kabinet v stredu(19.12.) schválil urýchlenie výstavby 2800 km prenosových elektrických ústav vysokého napätia, ktoré sú nevyhnutné pre posun ich energetiky od jadra k obnoviteľným zdrojom.

Nové elektrické rozvody by sa mali podľa nového celonárodného plánu postaviť namiesto pôvodne plánovaných 10 rokov už za 4 roky. Náklady konštrukcie sa odhadujú na asi 10 miliárd eur. Okrem novej prenosovej infraštruktúry sa tiež rozšíri súčasná sieť vysokého napätia, a to asi o 1.500 km.

Plánovanou legislatívou sa obmedzia právne možnosti, ktorými môžu oponenti výstavby argumentovať. Práve odpor miestneho obyvateľstva bol najväčšou prekážkou rýchlej výstavby.

Federálne štáty signalizovali, že budú súhlasiť s tým, aby Spolková agentúra pre siete koordinovala plány výstavby a nebudú trvať na vypracovaní individuálnych postupov čo tiež skráti obdobie implementácie.

Taktiež distribučné spoločnosti budú musieť prijať opatrenia na to, aby boli schopné sa prispôsobiť zvýšeniu objemu zariadení vyrábajúcich elektrinu zo slnka alebo vetra.

Projekt „povojnovej obnovy“

Podľa ministra hospodárstva Philipp Röslera je dohoda v kabinete životne dôležitou súčasťou tzv. Energiewende. „Je to obrovský krok v expanzii sústavy, obrovský krok prechodu na obnoviteľné zdroje,“ citovala ho agentúra Reuters.

„Energiewende ponúka enormné šance pre naše hospodárstvo a nasledujúce generácie. Urobili sme už značný pokrok, aktuálne aj pri výstavbe sietí. Energiewende je náš kurz,“ uviedol  šéf rezortu hospodárstva.

Minister životného prostredia Peter Altmaier dodal, že pri obrate v energetike ide o „generačný projekt. Je to najväčší infraštruktúrny projekt od opätovného vybudovania našej krajiny po vojne.“

Predstaviteľka Spolkového združenia energetického a vodného hospodárstva (BDEW) Hildegard Müller v reakcii na novú monitorovaciu správu o Energiewende poznamenala, že jasné stanovenie priorít v cieľoch môže viesť k lepšej štruktúre pri jej presadzovaní.

Nielen elektromobily

Skupina nezávislých odborníkov nedávno pripravila vlastnú správu o stave pokroku v Energiewende, ktorú získal Reuters. V nej na vládu naliehali, aby bola razantnejšia vo svojich krokoch. Inak sa jej nepodarí splniť ciele, ktoré si sama stanovila pre zelenú energiu – zvýšiť do roku 2020 podiel OZE na celkovej výrobe elektriny v Nemecku na 35 % a znížiť spotrebu elektriny o 10 %.

Expanzia prenosovej sústavy by sa podľa nich mala zamerať najmä na industriálny juh, aby sa tam predišlo výpadkom dodávok.

„Rýchlosť a intenzita sa musia značne zvýšiť…aby sa dosiahli zlepšenia v energetickej efektívnosti, o ktoré sa usilujeme,“ uviedli autori správy s tým, že hlavné nedostatky sú sektore dopravy a stavebníctva.

Vláda si napríklad tiež stanovila dostať do roku 2020 na nemecké cestu 1 milión elektromobilov. Podľa správy nemeckých inštitútov by sa ale nemala príliš koncentrovať na elektrický pohon, keďže aj v ich prípade existujú viaceré environmentálne otázniky a skôr by mala plán mobility vnímať z komplexného hľadiska, vrátane aspektu verejnej dopravy.

Podobný názor má aj Hildegard Müller z BDEW: „Ak sa nepostúpi v energetickej účinnosti budov a tiež prestavbe sektora dopravy, len ťažko sa dosiahnu klimatické ciele.“

Asociácia v utorok predstavila správu, v ktorej uvádza, že OZE sa tento rok podieľali na výrobe elektriny v Nemecku 23 percentami, čo je nárast oproti 20 % minulý rok. Z vetra sa vyrobilo 45 miliárd kWh, čo je asi 8 % predpokladaného celkového množstva.