Nemecký plán prechodu na čistú energiu čelí veľkej kritike

Nedávna hodnotiaca správa publikovaná Najvyšším kontrolným úradom krajiny označila kampaň k vládnemu projektu "Energiewende", ktorý je zameraný na prechod na obnoviteľné zdroje energie, ako nákladnú, dezorganizovanú a nekonzistentnú.

Nemecké noviny Süddeutsche Zeitung citujú správu audítorov poukazujúc na to, že Merkelovej vláda nemá jasný prehľad o finančných dopadoch prechodu Energiewende.

Samotná správa vyšla na začiatku tohto mesiaca, v čase narastajúcej kritiky, ktorá je podopretá rastúcimi nákladmi na energiu a nezhodou v otázke, či projekt prechodu udrží Nemecku cennú pozíciu lídra v podpore zelenej energie.

Podľa správy predstavuje dodatočná záťaž na rozpočet desiatky miliárd ročne. Podľa autorov správy môže byť jedným z dôvodov nejasné delegovanie povinností.

„Spolkové ministerstvá vo výsledku realizujú opatrenia, ktoré sú často nekoordinované, nekonzistentné a niekedy aj nadbytočné," píše sa v správe.

Audítori opakovane poukazujú na chýbajúcu koordináciu. Podľa správy mali štyri ministerstvá vypracovanú vlastnú nezávislú správu na hodnotenie stratégie vlády.

To poukazuje na skutočnosť, "že ministerstvám aj federálnej vláde chýba komplexný dohľad nad opatreniami, ktoré iniciovali".

Chýba ucelený obraz

Nemecká vláda na správu reagovala kriticky. Sigmar Gabriel, minister hospodárstva, tvrdí, že správa prikladá veľký význam kategórii nákladov, ale opomína "celkové hospodárske, sociálne a ekologické hodnotenie".

Hovorca rezortu hospodárstva minulý týždeň v Berlíne vyhlásil, že ministerstvo sa domnieva, že Najvyšší spolkový kontrolný úrad, "pracoval pri sledovaní fiškálnych dôsledkov s veľmi širokou definíciou pre Energiewende".

Správa zahŕňala "prakticky všetky opatrenia, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s energetickou politikou", ale "iba jednoduchá kompilácia výdavkov a znížených príjmov podľa nášho názoru nestačí na posúdenie úspechu politiky prechodu Energiewende," povedal hovorca.

Správa podľa hovorcu skúma organizačné, finančné aspekty a realizáciu Energiewende počas predchádzajúceho volebného obdobia, pričom nemecká vláda "už rieši organizačné podmienky, ktoré boli navrhnuté v organizačno-metodickej oblasti".

Stanoviská k finančným aspektom plánu energetického prechodu možno nájsť v pravidelne uverejňovanej monitorovacej správe, informoval ďalej hovorca rezortu hospodárstva.