Nevyužité krízové fondy podporia energetickú efektívnosť

Zdroj: Flickr; autor: York Restorations

Vyjednávači z Parlamentu a belgického predsedníctva Rady EÚ sa minulý týždeň (19. októbra) dohodli na vytvorení fondu, ktorý bude spravovať Európska investičná banka (EIB) s nemeckou bankou KFW. Z tohto fondu by mali byť financované napríklad projekty renovovania budov, ktoré budú zahŕňať obnoviteľné zdroje energie alebo riešenie energetickej efektívnosti, ďalej projekty decentralizovanej produkcie energie z OZE, projekty čistej verejnej dopravy, riešenia uskladnenia elektrickej energie, inteligentné merače a inteligentné siete.

„Parlament tvrdo bojoval, aby získal maximálne množstvo financií pre investície do projektov energetickej efektívnosti. V časoch finančného obmedzovania by mala Európa spolupracovať na tom, aby bol náš spôsob život lacnejší a udržateľnejší,“ povedala švédska poslankyňa Európskeho parlamentu Lena Ek (ALDE), ktorá bola tieňovou spravodajkyňou.

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel už pred tým schválil, aby sa 115 mil. eur (poprípade všetky dostupné peniaze z fondov pre obnovu, keď bude známa presná suma) využilo na projekty OZE a energetickej efektívnosti. Dohodnutá suma 146 mil. eur je teda vyššia, avšak vylučuje možnosť ďalšieho zvýšenia v prípade, že bude k dispozícii viac financií.

„Veľká vďaka patrí opozícii piatich členských štátov – Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, Švédsko a Rakúsko – za to, že je konečná suma taká nízka,“ povedal luxemburský poslanec Európskeho parlamentu Claude Turmes (Zelení). „Vyzerá to tak, že stovky miliónov eur, ktoré by mohli byť bezprostredne vložené do európskych miest a regiónov, aby zmiernili ich energetické účty a dôsledky klimatických zmien, zostanú nevyužité.“

Zoznam zatiaľ nezáväzných projektov, ktorý zverejnila Európska komisia iba pred pár týždňami, ukazuje, že celková suma peňazí, ktoré zostanú nevyužité, je v skutočnosti viac ako 800 mil. eur, dodal Turmes.

Podľa jeho slov je veľmi nepravdepodobné, že sa všetky peniaze vyčerpajú do konca roka. Zo šiestich CCS projektov, ktoré boli zvolené pre obnovu, by mohlo byť dostupných viac financií, keďže vzrastajú obavy investorov z vyšších nákladov, dodal.

Všetky peniaze, ktoré by mohli byť investované do projektov obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, sa počas núdzových opatrení najpravdepodobnejšie vrátia do prázdnych pokladníc v členských štátoch. Mohli by tiež poskytnúť zadné dvierka pre Komisiu a Francúzsko, podporované Veľkou Britániou a Nemeckom, ako nájsť financovanie francúzskeho medzinárodného projektu jadrovej fúzie ITER, ktorý sa dostal do krízy.

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel plánuje dnes (26. októbra) podporiť túto dohodu. Parlament bude o nej hlasovať na plenárnom zasadnutí v novembri.