Nové pravidlá o štátnej pomoci zvýhodnia množstvo podnikov

Európska komisia má už o týždeň zverejniť nové usmernenia o poskytovaní štátnej pomoci v oblasti energetiky a životného prostredia. Podľa analýzy nemeckého Inštitútu pre aplikovanú ekológiu (Öko Institut) by priemysel mohol na základe výnimiek z podpory obnoviteľných zdrojov ušetriť v prepočte asi tretinu svojich súčasných nákladov.

„Je to zjavne darček Nemecku a ak priemysel bude platiť menej, spotrebiteľ bude platiť viac,“ uviedol europoslanec Claude Turmes (Zelení, Luxembursko). „Komisia účinne zafinancuje nečakané zisky pre veľké zdroje uhlíkových emisií.“

Podľa návrhu, ktorý získal bruselský EurActiv, by mala výnimka platiť pre firmy, ktoré pôsobia v 65 identifikovaných odvetviach, a tiež pre firmy, ktorých elektrická intenzita je 25 % alebo obchodná intenzita mimo EÚ je 4 %, hoci tieto intenzity nie sú v texte definované.

Spomínané podniky by mohli byť v Nemecku oprávnené na zľavu z veľkoobchodnej ceny elektriny až do výšky 80 % oproti štandardnej miere podľa zákona o podpore OZE, plus využiť dodatočné formy krátenia poplatku.

Tento model podľa odborníkov z inštitútu Öko povedie k značnej expanzii „privilegovaného“ priemyslu, ktorý nebude podliehať zeleným poplatkom. Príspevok priemyslu do schémy by sa mohol znížiť prinajmenšom o  25 %.

Výkupné prémie

Pokiaľ ide o podporu OZE, Európska komisia uprednostňuje zavedenie modelu výkupnej prémie, ktorý lepšie zohľadňuje ceny elektriny na trhu. Pri tradičnej podpore formou systému výkupných cien producenti dostávajú fixnú cenu za kWh bez ohľadu na trhovú cenu elektriny. Pri novom modeli sa za zelenú elektrinu vypláca doplatok nad trhovú cenu.

Desiatka významných európskych ekonómov ale varovala komisárov pre energetiku a pre hospodársku súťaž pred úskaliami tohto modelu. Vo svojom spoločnom liste uviedli, že to spôsobí dlhodobé riziká pre spotrebiteľov i investorov, zníži sa pravdepodobnosť, že energetici budú schopní dohodnúť sa na dostatočne dlhých kontraktoch a naplniť ciele EÚ pre OZE, zabráni sa vstupu nových hráčov na trh a zvýšia sa trhové náklady.

„Systémy výkupných cien sa často kritizujú za to, že nie sú kompatibilné s krátkodobými trhu a vytvárajú negatívne ceny,“ uviedli v liste. „V skutočnosti je to pravidlo o prioritnom odoslaní a nie výkupná tarifa, ktoré prispieva k negatívnym cenám.“

Pravidlo o prioritnom odoslaní, zámerom ktorého bolo prekonať štrukturálnu diskrimináciu OZE, môže vytvoriť nekonkurenčné ceny elektriny v čase, kedy sa produkuje neflexibilná energia akéhokoľvek druhu. Výkupné tarify podľa ekonómov dokážu tieto výkyvy kompenzovať.

Ak chce EÚ dosiahnuť politické ciele zlepšovania energetického trhu EÚ, znižovania nákladov pre spotrebiteľov a zvyšovania energetickej bezpečnosti, mal by sa podľa nich používať systém výkupných cien, ktorý sa ľahšie manažuje.

Ďalšie kroky

  • 9. apríl: Komisia by mala oznámiť nové  usmernenia pre štátnu pomoc v oblasti energetiky

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.