Obnoviteľné zdroje dominujú v Európe aj v USA

V roku 2009 sa spustilo do prevádzky rekordne veľa nových elektrární, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie. „Boom“ podmienilo i prudké znižovanie cien nových energetických technológií, ktoré sa dosiahlo presunom výroby dielov do krajín s lacnejšou pracovnou silou; najmä do Indie, Číny a Brazílie.

Za uplynulý rok pribudlo celosvetovo 80 GW inštalovaného výkonu v obnoviteľných zdrojoch, tvrdí správa „Renewables 2010“. Najviac sa inštalovalo v USA a v EÚ.

Čína uspokojila 40 percent svetového dopytu po fotovoltaických technológiách a vyrobila 30 percent zo všetkých veterných turbín. Výroba dielov pre inštalovanie OZE sa v rozvíjajúcich krajinách podporuje prostredníctvom mechanizmu REN21 – Renewable Energy Policy Network for 21st Century. REN21 funguje od roku 2005 a v súčasnosti združuje 28 krajín. Podporuje ho i Environmentálny program OSN (UNEP).

Rozvoj OZE v krajinách EÚ

„V krajinách EÚ pribudli v uplynulom roku (2009) nové elektrárne s celkovým inštalovaným výkonom 27,5 GW. Z toho takmer dve tretiny (62 percent, 17 GW) tvoria elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje energie,“ píše blog energomania.sk s odvolaním sa na štatistiku Európskej komisie.

V EÚ zaznamenali spomedzi OZE najväčší rozmach veterné parky (37,1 percent) a fotovoltaické elektrárne (21 percent), dopĺňa blog.

EurActiv / Reuters / energomania