Odborníci sa pomýlili v odhadoch dotácií pre biopalivá

Medzinárodný inštitút pre udržateľný rozvoj (IISD) sa v piatok (23.8.) ospravedlnil „za chybu a akýkoľvek spôsobený zmätok“.

V apríli vydal inštitút štúdiu, podľa ktorej sektor biopalív v Európskej únii dostal v roku 2011 verejné dotácie na úrovni 9,3 až 10,7 miliárd eur. To je približne suma, ktorá sa poskytla na záchranu cyperskej ekonomiky.

V piatok IISD vydal dodatok k štúdii, v ktorej zrevidoval odhad daňových výnimiek tohto priemyslu v danom roku z pôvodnej sumy 5,8 miliardy eur na 2 až 2,5 miliardy eur. Ostatné odhadované položky celkovej sumy zostali nezmenené, vrátane trhových transferov, ktoré tvoria najväčší typ dotácií.

Svoj celkový odhad dotácií pre biopalivá v EÚ tak upravili na 5,5 až 6,8 miliardy eur.

Viacero politikov i mimovládnych organizácií sa na údaje zo štúdie odvolávalo ako na dôkaz o neudržateľnosti určitých biopalív. Jos Dings, riaditeľ environmentálnej organizácie Transport & Environment, trvá na tom, že podpora z verejných rozpočtov je aj tak veľká.

„Je to poľutovaniahodná chyba zo strany konzultantov. Ale musí sa zdôrazniť, že revidovaný odhad dotácií biopalív v EÚ nemení základnú otázku: my, v Európe, utrácame obrovské množstvo peňazí na podporu biopalív, ktoré často životnému prostrediu viac škodia než pomáhajú,“ uviedol pre EurActiv.

Iná štúdia, iné odhady

Výsledky IISD nedávno kritizovala aj ďalšia environmentálna konzultačná spoločnosť Ecofys. O revíziu výpočtov ju požiadalo Združenie nemeckého priemyslu biopalív (VDB). „Hoci revízia Ecofysu sa uskutočnila len na hrubom základe, nevysvetľuje to rozdiely vo výsledkoch,“ uviedol Matthias Spöttle, zodpovedný za preskúmanie Ecofysom. Dodal, že výsledky štúdie IISD „by sa mali kriticky spochybniť“.

Pri kontrole kritizovali metodológiu IISD, ktorá neumožňuje overiť objem daňových výnimiek pre sektor biopalív. Tvrdia, že by sa to malo vypočítať na základe skutočného objemu vyňatých biopalív, čo sa ale v IISD správe neuvádza.

Ecofys poznamenal, že IISD vo svojich odhadoch „prestrelil“ asi o 50 až 60 %.

Štúdia IISD prešla vzájomným hodnotením zo strany OECD, Inštitútu Frauenhofer, britského ministerstva životného prostredia, Medzinárodnej rady pre čistú dopravu (ICCT) a organizácie Oxfam.

Debata v europarlamente

Presnosť publikovaných odhadov by mohla ešte viac skomplikovať prebiehajúcu intenzívnu európsku diskusiu o výhodách, rizikách a finančnej podpore biopalív. Na septembrovej plenárnej schôdzi budú europoslanci hlasovať o úprave smernice o kvalite palív a o podpore obnoviteľnej energie.

Výbor EP pre životné prostredie (ENVI) schválil návrh obmedziť do roku 2020 podiel konvenčných biopalív prvej generácie na 5,5 %. Odlišný názor mal Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), ktorý presadzuje iný pomer – 7,5% podiel biopalív prvej generácie a 2,5 % podiel pre pokročilé biopalivá druhej generácie. 

Europoslankyňa Corinne Lepage (Francúzsko, ALDE), spravodajkyňa pre tento legislatívny návrh, vyzvala ukončiť do roku 2018 dotácie pre biopalivá, ktoré významne neprispievajú k znižovaniu emisií CO2. V debatách pritom odkazovala na originálne čísla IISD.

Proti úprave nastavených pravidiel protestujú zástupcovia priemyslu biopalív. V júli sa na ich stranu postavili aj farmári združení v organizácii Copa Cogeca. Generálny tajomník organizácie Pekka Pesonen uviedol: „Farmári, ako aj priemysel už investovali do biopalív nemalé prostriedky. Ak takáto legislatívna zmena prejde, povedie to k vyššej spotrebe fosílnych palív a vyšším emisiám CO₂ v doprave.“ 

Róbert Spišák, predseda slovenského Združenia pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB), poznamenal: „Sme radi, že okrem kolegov z biopalivového sektoru sme našli porozumenie aj u farmárov. Aj oni si totiž uvedomujú veľké výhody, ktoré prináša pestovanie plodín na výrobu biopalív. Ich stanovisko jasne uvádza, že biopalivá prvej generácie vôbec nie sú hrozbou pre potravinársky priemysel a sú prínosom pre poľnohospodárstvo, pretože vytvárajú nové pracovné miesta.“

Ministerstvo životného prostredia v marci pre EurActiv uviedlo, že Slovensko nesúhlasí so zavedením stropu pre primiešavanie biopalív prvej generácie.