Oettinger: OZE v EÚ potrebujú jednotné výkupné ceny

Foto: Európska komisia

Günther Oettinger, komisár pre energetiku, sa včera v Bruseli vyslovil za celoeurópske harmonizované výkupné ceny za energie získané z OZE.  V tomto smere ako príklad ponúkol nový nemecký Zákon o energiách z OZE (EEG), ktorý poslanci Bundestagu odsúhlasili v čase komisárovho prejavu. Zákon v Nemeckú zníži garantované tarify tak, aby sa dosiahli „spravodlivé ceny“.

„Myslím si, že potrebujeme európsky zákon o OZE,“ vyhlásil Oettinger.

Nemecko je podľa neho príkladom, ako môže fungovať sektor OZE, ak sa príjme správna regulácia. Napríklad zákony prijaté pred 10 rokmi spravili z tejto krajiny najväčší trh s fotovoltaikou na svete i napriek skutočnosti, že sa geograficky nachádza severnejšie. Nemecký vzor neskôr nasledovali viaceré európske krajiny.

Ak sa majú solárne elektrárne v stredomorskom regióne integrovať do európskeho trhu s energiami, bude potrebné vybudovať infraštruktúru medzi Marokom, Španielskom, Francúzskom, Tuniskom, Talianskom a Nemeckom tak, aby dokázali siete prenášať elektrickú energiu na veľké vzdialenosti, doplnil Oettinger.

„Možno Európa potrebuje celoeurópsku záruku a celoeurópske ceny, aby získala dostatok investícií,“ doplnil komisár.

Systém výkupných taríf zaväzuje operátorov sietí nakupovať elektrickú energiu za vyššie ceny, ktoré vytvárajú šancu pre nové energetické technológie (slnko, vietor a pod.) konkurovať fosílnym zdrojom. V priebehu času sa garantované výkupné ceny znižujú v závislosti na technologickom pokroku a znižovaní produkčných nákladov.

Európska komisia v pravidelných intervaloch skúma možnosti pre harmonizáciu národných podporných schém pre OZE, s cieľom odstraňovať bariéry pre nadnárodnú produkciu. V poslednej správe z roku 2008 však konštatovala, že harmonizácia by narušila trh, pretože národné schémy podpory sa už prijali a teraz je potrebné, aby efektívne fungovali.

Výkupné ceny sa znižujú vo viacerých krajinách EÚ

Viacero členských krajín EÚ oznámilo zámer dodatočne znižovať garantované výkupné ceny a stimuly pre solárnu energiu. Dôvodom je pokračujúce znižovanie cien fotovoltaických technológií. Vyvoláva však otázniky nad udržateľným fungovaním solárneho energetického sektora, ktorý sa vybudoval na štedrých preferenčných tarifách. Firmy pôsobiace v solárnom sektore varovali, že môžu pristúpiť k znižovaniu počtu pracovných miest.

Pokiaľ ide o Nemecko, výkupné ceny sa po včerajšom prijatí zákona znížia o tri mesiace o 13 percent. Zákon umožňuje v prípade potreby ich zníženie až o 16 percent. Kabinet kancelárky Angely Merkelovej však bude i v budúcnosti požadovať ďalšie zníženie, ktoré bude reflektovať 40-percentný medziročný prepad cien solárnych technológií.

Zníženie výkupných cien za elektrickú energiu z vetra oznámilo nedávno i Španielsko. Upravilo tiež časové pásma, počas ktorých sa zvýhodňuje elektrická energia zo slnka a vetra. V porovnaní s Nemeckom však ide o miernejšie úpravy.

Garantované výkupné ceny a podmienky pre podnikanie fotovoltaických firiem sa v posledných mesiacoch zmenili i na Slovensku (apríl) a v Českej republike (marec). Regulátori v oboch krajinách ako dôvody uviedli dôsledky na koncovú cenu elektriny pre zákazníka (Slovensko) a stabilitu elektrizačnej sústavy (Česko).

O obdobných opatreniach sa intenzívne diskutuje i v Taliansku.