OZE na vidieku čelia byrokratickým prekážkam

Zdroj: Flickr; autor: Chad Johnson

„Zdĺhavé a ťažkopádne schvaľovacie a plánovacie procesy ostávajú naďalej dôležitými bariérami rastu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v EÚ, a platí to najmä pre energiu,“ uviedol pre EurActiv predstaviteľ EÚ. Vnútorný prieskum naznačuje, že podporovateľov a vývojárov OZE najviac znepokojujú „dlhé vybavovacie časy a vysoké náklady získavania povolení,“ dodal predstaviteľ EÚ. Doplnil však, že sú presvedčení o postupnom zlepšovaní situácie v tomto ohľade.

Hovorca skupiny angažujúcej sa v oblasti životného prostredia Friends of Europe, Brook Riley opatrne súhlasí. „Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie má určite dosah, pretože stanovuje záväzné ciele, ktoré musia krajiny vo svojich národných plánoch splniť,“ povedal Riley pre EurActiv. Implementácia smernice zo strany členských štátov je však nerovnomerná. Podľa Rileyho existuje napríklad „medzi Nemeckom a Poľskom veľký rozdiel v oblasti OZE.“

Hoci si EÚ tento problém uvedomuje, stále tvrdí, že obnoviteľné zdroje energie je potrebné považovať „v každom miestnom plánovaní a infraštruktúre za prioritu“, pričom v prípade malých a decentralizovaných producentov energie by sa mali uplatňovať zjednodušené procedúry.

Prístup k trvalo udržateľnej a zelenej energii

Napriek tomu, že vidiek tvorí 90 percent územia EÚ a žije na ňom 56 percent jej populácie, tamojšie komunity čelia problémom s prístupom k zeleným energiám za rozumnú cenu. Často majú navyše limitovanú možnosť výberu dodávky energie, keďže sa stále využíva najmä ropa a uhlie, a zároveň sú zraniteľnejsie voči prerušeným dodávkam.  

Projekty OZE však stále čelia častým protestom zo strany vidieckych obyvateľov, ktorých hnevá pohľad na veterné turbíny, či káble natiahnuté nad ich hlavami. „Keď si chceme získať podporu verejnosti, mali by sme káble radšej zakopať do zeme ako ich dávať nad hlavy,“ navrhol preto Riley.

Energetické spoločnosti proti týmto opatreniam ale proti tomuto riešeniu tiež protestujú, pretože by ich mohli vyjsť päť až sedem krát drahšie. Riley však na to hovorí: „Ak vás ale na 10 až 15 rokov zabrzdia kvôli odporu verejnosti, bolo by bývalo lacnejšie, keby ste to postavili pod zemou.“

Energetická infraštruktúra v stávke

Skupiny podporujúce zelenú energiu na vidieku ako napríklad Future of Rural Energy in Europe (Free- Budúcnosť vidieckej energetiky v Európe) poukazujú aj na ďalšie zdroje obáv pre vidieckych obyvateľov. Podľa nich sú vidiecke sídla často energeticky neefektívne a vďaka svojej roztrúsenosti môžu tiež trpieť chudobným rozvodovým vybavením.

Predstaviteľ EÚ pre EurActiv uviedol, že Brusel potrebuje zlepšiť túto energetickú infraštruktúru kvôli „nesmiernej investičnej výzve“ týkajúcej sa splnenia cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zelenej energie. Ale „za žiadnych okolností nesmie stratégia EÚ na poli procedúr udeľovania povolení pre novú infraštruktúru podkopať legislatívu EÚ v oblasti ochrany životného prostredia,“ zdôraznil a dodal, že rovnako by sa nemali skracovať ani konzultácie s kľúčovými hráčmi a verejnosťou.

EÚ sa domnieva, že potenciálnou možnosťou ako pomôcť vidieckym spotrebiteľom ušetriť energiu a peniaze je využívanie takzvaných inteligentných energetických sietí (smart grids) a preorientovanie sa na použitie energie v iných ako najvyťaženejších hodinách. Smart grids by tiež mohli pomôcť minimalizovať výpadky a poklesy dodávok energie, či zlepšiť telekomunikácie.

Komisia preto v súčasnosti plánuje legislatívny návrh ohľadom energetickej infraštruktúry, ktorý by mal zlepšiť transparentnosť a zapojenie kľúčových hráčov. Súčasťou návrhu je vytvorenie „režimu európskeho záujmu“, ktorý bude slúžiť na zosúladenie udeľovania povolení a tiež na vytvorenie časového stropu na vydanie rozhodnutí v tejto oblasti. Iniciatíva, ktorá by mala byť známa v októbri, bude mať za cieľ zväčšiť a zlepšiť inteligentnú sieť EÚ pre energie a plyn, čo by malo uľahčiť dostať obnoviteľné zdroje energie tam, kde je to potrebné.

Eurokomisár pre energetiku Günther Oettinger vo Wroclawe 20. septembra pri tejto príležitosti oznámil, že časť z 200 miliárd eur, ktoré budú členské štáty Únie potrebovať na investície do OZE v priebehu 10 rokov by sa malo podariť zozbierať pomocou podpory súkromného financovania za účasti verejných zdrojov.  

Do roku 2014 by mal v EÚ vzniknúť jednotný trh s elektrinou.