Paríž zvažuje financovať zelenú energetiku cez ECB

Francúzsky Ekonomický, sociálny a environmentálny výbor (CESE) minulý týždeň preložil návrhy ako financovať prechod v ekologickejšej energetike. Verejný dlh v krajine pritom tvrdo dolieha na štátny rozpočet a daňové zaťaženie je na hranici.

Dosiahol sa však konsenzus, že spotreba energie je príliš dôležitá otázka a Francúzsko je príliš závislé na fosílnych palivách a jadre.

Náklady energetickej zmeny sa odhadujú na 5 až 10 miliárd eur.

„Financovanie prechodu v energetike bude vyžadovať úsilie, ale toto úsilie musí byť zdrojom zamestnanosti a pomôcť znížiť chudobu,“ uviedol spravodajca Gaël Virlouvet.

Výroba peňazí

Otvorená ale zostáva otázka finančných zdrojov, ktoré by sa na financovanie radikálnej zmeny v energetike mohli použiť. CESE ako kompenzáciu za rast cien energie navrhol zníženie DPH. Hlavným problémom je ako získať peniaze na financovanie solárnych panelov, veterných parkov a na technológiu morskej energie.

CESE navrhol, aby ECB požičala peniaze s nízkym úrokom Európskej investičnej banke (EIB) a francúzskej Banke pre verejné investície (BPI), čo by de facto znamenalo vytvorenie peňazí. Verejné bankové štruktúry by potom zodpovedali za požičanie peňazí vyzbieraných od štátov. Zatiaľ ale ide len o teoretickú hypotézu, keďže zapojené organizácie by o museli schváliť.

Inflácia by pri tomto postupe mala byť obmedzená, pretože vzniknuté peniaze by šli na tvorbu pracovných miest, výskum a iné výrobné aktivity. Nedošlo by tak k tlaku na ceny.

Zelení tento nápad podporujú. Tvrdia, že v konečnom dôsledku by mala mať obnoviteľná energia pozitívny vplyv na infláciu, ktorú v Európe aj tak spôsobujú predovšetkým spotreba ropa a nestálosť cien.

Harmonizácia neskôr nevyhnutná

Európska komisia dosiaľ považuje harmonizáciu podpory EÚ pre schémy OZE za predčasné, pretože by mohli narušiť trhy s energiou, ktoré sú fragmentované v rámci jednotlivých krajín a regiónov. S tým súhlasia aj predstavitelia sektora obnoviteľnej energie.

Brusel ale v budúcnosti nevylučuje väčšiu harmonizáciu. V oznámení Komisie k OZE z konca januára 2011 sa uvádza, že konvergencia financovania, ako sú výkupné ceny, bude v strednodobom alebo dlhodobom horizonte nutná, po vytvorení skutočného európskeho trhu. Táto harmonizácia by mohla mať podobu väčšej spolupráce pri stanovení taríf, technologických pásiem, dĺžky platnosti taríf a pod.

Príkladom mechanizmu spolupráce v podpore OZE v praxi je systém vzájomného uznávania certifikátov pre zelenú energiu medzi Švédskom a Nórskom.