Francúzi by mohli podporiť OZE namiesto jadra

Zástupcovia vlády, mimovládneho sektora, priemyslu, parlamentu i spotrebiteľov sa v piatok (14.9.) stretávajú a dvojdňovej konferencii, na ktorej oficiálne spustia polročnú národnú diskusiu o budúcej podobe energetiky vo Francúzsku.

Očakáva sa, že vláda zložená zo socialistov tiež oznámi opatrenia ako pomôcť krízou postihnutému sektoru obnoviteľnej energie (OZE), ktorý zamestnáva 100 tisíc ľudí.

„Existujú odvetvia, ktoré bojujú s problémami a my dnes môžeme zachrániť pracovné miesta,“ uviedol pre agentúru Reuters vysoký predstaviteľ ministerstva pre energetiku, ktorý si neželal byť menovaný. „Zaoberáme sa predstavou ekologického patriotizmu, ktorý by mal zaistiť podporu pre sektor, ktorý sa vo Francúzsku skutočne dokáže premeniť na pracovné miesta.“

Podľa asociácií zastupujúcich sektor OZE by sa splnením výrobných cieľom mohlo do roku 2020 vytvoriť 225 tisíc pracovných miest a vzniknúť investície za 80 miliárd eur.

V minulom roku dosiahli investície do OZE vo Francúzsku úroveň 10 miliárd eur, čo je len zlomok z celosvetových 200 miliárd eur ($257 mld.), ktoré vypočítal Svetový program OSN pre životné prostredie (UNEP).

Cieľ: 23 % do 2020

Už v roku 2007 vtedajší prezident Nicolas Sarkozy hovoril o stanovení ambicióznych cieľov pre podiel zelenej energie v národnom mixe a pre znižovanie emisií. V dôsledku ekonomickej krízy, špekulácií v solárnom sektore vedúcim k znižovaniu výkupných cien a silnej byrokracie pri výstavbe veterných parkov, sa v posledných dvoch rokoch zaznamenalo spomalenie rozvoja obnoviteľných zdrojov v krajine.

V súlade so smernicou EÚ z roku 2009 o podpore energie z OZE si Francúzsko do roku 2020 stanovilo cieľ 23 % pre podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energie. V súčasnosti majú OZE asi 13 % podiel v energetickom mixe. V prípade veternej energie sú to 2 % a v prípade solárnej dokonca menej ako 0,5 %.

Jadrová energia má asi 78 % podiel na energetickom mixe. Prezident Francois Hollande prisľúbil znížiť tento podiel do roku 2025 na 50 %.

Podľa ministra pre priemysel Arnauda Montebourga ale jadro zostáva „sľubným sektorom“, keďže pre stratégiu obnovy konkurencieschopnosti francúzskeho hospodárstva sú kľúčové nízke ceny elektriny.

Opatrenia

Jedným z opatrení, ktoré by sa na prebiehajúcej konferencii mohli oznámiť, by mal byť druhý tender n výstavbu offshore veterných parkov, v ktorých Francúzi značne zaostávajú za Nemcami či Britmi.

Druhým očakávaným opatrením je zmiernenie poklesu výkupných cien elektriny zo slnka, ktorou spotrebitelia a štátom kontrolovaná spoločnosť EDF dotuje výrobu z obnoviteľných zdrojov. Solárni producenti dúfajú, že vláda odsúhlasí obmedziť pokles výkupných cien na 10 % ročne, namiesto aktuálneho štvrťročného znižovania.

Producenti veternej energie zase veria v menšiu byrokraciu. Dĺžka procesu od podania žiadosti o výstavbu veterného parku až po jej uvedenie do prevádzky totiž trvá niekedy až 7 rokov.

Vláda by tiež mohla rozhodnúť o zdanení kerozínu používaného počas domácich letov, čím by zvýšila príjmy do štátneho rozpočtu a zaviedla ekologickejší daňový systém.

(EurActiv/Reuters)