Podľa EÚ má 64 % elektriny z nových elektrární pochádzať z OZE

foto: pobrežná veterná farma; zdroj: flickr

Vo svojej aktualizovanej energetickej správe do roku 2030 Komisia uvádza, že obnoviteľné zdroje budú tvoriť 64 % elektriny vyrobenej v nových elektrárňach, ktoré sa v EÚ spustia v priebehu nasledujúcich desaťročí. Z plynu má pochádzať 7 %, z uhlia 12 %, z jadrovej energie 4 % a z ropy 3 %.

Nové údaje reagujú na dramatickú zmenu hospodárskej situácie od posledného scenára z roku 2007. Priemyslovým podnikom s vysokou spotrebou energie poklesla výrova a európske štáty schválili nové zákony na podporu OZE a energeticky efektívnych technológií.

Nový ambicióznejší scenár, ktorý berie do úvahy i právne záväzné dohody o obmedzení emisií uhlíka a o podiely OZE na celkovej spotrebe energie, predpovedá, že 36,1 % elektriny generovanej v roku 2030 bude pochádzať z OZE.

V dôsledku vzostupu OZE poklesne podiel ropy, zemného plynu a uhlia ako zdrojov pre výrobu elektriny. Podľa odhadov Komisie má podiel zemného plynu do roku 2030 klesnúť na 17,8 % a ostatné pevné palivá na 21,1 %.

Napriek prepadu podielu jadrovej energie na celkovej spotrebe z nej bude v nadchádzajúcej dekáde pochádzať podobné množstvo elektriny ako v súčasnosti. Plány na spustenie reaktorov budú vyvážené ich stiahnutím v niektorých krajinách.

Dominancia veternej energie

Komisia predpokladá, že veterná energia (ako z veterných parkov na mori, tak na zemi), bude dominovať na trhu OZE v roku 2020 i 2030. Má byť nasledovaná vodnou energiou a biomasou. Napriek tomu zástupcovia z oblasti priemyslu veternej energie odmietajú odhady podielu elektriny z nových veterných elektrární v roku 2030 ako nerealisticky podhodnotené. Odhadovaných 280 GW elektriny je takmer dvojnásobkom oproti scenáru z roku 2007, no stále málo oproti 400 GW, ktoré pre rok 2030 odhaduje veterný priemysel.

Európska asociácia pre veternú energiu (EWEA) nesúhlasí s predpokladom Komisie, že by investície do nových veterných elektrární z ročného priemeru 13,6 GW v rokoch 2010-2020 v nasledujúcich desaťročiach klesli na 5,8 GW.

„Je nerealistické, aby sa investície do veterných elektrární po 20 rokoch dramaticky prepadli. Obzvlášť ak vezmeme do úvahy výrazný rozvoj námorných veterných elektrární, ktorý by mal podľa nového scenára nastať do roku 2020,“ povedal Christian Kjaer, výkonný riaditeľ EWEA.