Pokrok Únie v klimaticko-energetických cieľoch je obmedzený

Správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) o trendoch a projekciách sa venuje pokroku v napĺňaní klimaticko-energetických cieľov do roku 2020.Ani jedna z krajín nie je na ceste splniť všetky tri ciele. Na druhú stranu, žiadna krajina nevykazuje zlé výsledky vo všetkých troch kategóriách.

„Aby sme dosiahli obmedzenia emisií, ktoré veda vyžaduje, musia členské štáty zaistiť to, že dnes neprijímajú voľby, ktoré by sa mohli stať prekážkami nízkouhlíkovej budúcnosti,“ poznamenal výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx.

V období 1990-2012 sa emisie skleníkových plynov v EÚ zredukovali asi o 18 % a región je tak blízko svojmu stanovenému 20-percentnému cieľu do roku 2020. Podľa autorov by Únia mohla svoj záväzok prekonať o 4 percentuálne body. V prípade Belgicka, Fínska, Írska, Luxemburska, Rakúska a Španielska ale možno očakávať problémy s jeho naplnením, nakoľko ani už prijaté politické opatrenia v týchto krajinách nebudú stačiť.

Výsledky v oblasti spoločného cieľa pre OZE na konečnej spotrebe energií boli tiež uspokojivé – v roku 2011 mali OZE 13-percentný podiel. Problém s jeho naplnením predpokladá EEA u šiestich krajín Únie, ktorým sa nepodarilo naplniť predbežné ciele, a to v prípade Belgicka, Francúzska, Holandska, Lotyšska, Malty a Veľkej Británie.

Najviac úsilia si vyžiada zníženie kolektívnej spotreby primárnej energie, kde cieľ pravdepodobne splnia len 4 krajiny. EEA pozitívne ohodnotila pokrok v Bulharsku, Dánsku, Francúzsku a Nemecku.

Slovensko dopadlo dobre v prípade znižovania emisií CO2 aj zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov. V zlepšovaní energetickej efektívnosti sa ale zatiaľ dosiahol obmedzený pokrok a je potrebné prijať a implementovať ďalšie opatrenia v relevantných sektoroch.