Portugalci znižujú dotácie v energetike

autor: Dan , FreeDigitalPhotos.net

Lisabon vo štvrtok (17.5.) informoval, že v súlade s podmienkami 78 miliardovej pomoci zo strany EÚ a MMF zníži svoje náklady v sektore energetiky. Vláda aj týmto úsporným opatrením bojuje s najväčšou hospodárskou recesiou od 70. rokov. V apríli tzv. Trojka vyhodnotila, že Lisabon robí pokroky v prijímaní reforiem na ozdravenie svojich financií.

„Po prvýkrát štát redukuje náklady v sektore energetiky,“ povedal médiám minister hospodárstva Alvaro Santos Pereira. „Prispieť musia všetci producenti elektriny.“

Od zavedenia stropu na tarify za elektrinu si vláda sľubuje pokles cien na účtoch spotrebiteľov o 5 %. Bez prijatia tohto opatrenia by podľa ministra hrozil nárast cien, a to až o 40 % do roku 2020.

Akcie najväčšieho dodávateľa elektriny Energias de Portugal (EDP) v krajine okamžite po oznámení klesli o 5 %. V máji spoločnosť informovala o poklese v zisku v prvom štvrťroku o 2 % oproti odhadom analytikov. Koncom minulého roku sa EDP dohodla s čínskou spoločnosťou Tri rokliny (China Three Georges), ktorá prevádzkuje najväčšiu vodnú priehradu na svete, o predaji 21 percentného podielu v EDP za sumu 2,7 miliardy eur.

Podľa portugalskej energetickej spoločnosti prinesie rozhodnutie vlády stabilitu do regulačného rámca, ale zároveň zníži ich očakávaný zisk, a to o 2,5 % na akciu od roku 2014.

Ušetria stovky miliónov

Cenový strop by mal tiež prispieť k eliminácii deficitu taríf, teda dotačnej diere, ktoré vznikla po viacerých rokoch, kedy energetické spoločnosti predávali elektrinu pod hodnotu jej nominálnych nákladov. Koncom minulého roku sa tento deficit vyšplhal na takmer 1,8 miliardy eur.

Podľa Santos Pereiru opatrenia „majú za cieľ obrátiť systém na udržateľný a nezavádzať nadmerné bremeno na rodiny, spoločnosti a spotrebiteľov vo všeobecnosti“. Schváliť ich ešte musí portugalský parlament, v ktorom však stredopravicová vláda disponuje dostatočnou väčšinou.

Ďalšia z predložených zmien sa týka pravidiel pre kogeneráciu elektriny a tepla, ktorou chce vláda ušetriť do konca dekády ďalších 700 miliónov eur. Udržateľnosť existujúcich projektov sa má zachovať, avšak v prípade malých vodných elektrární sa trvanie garancií obmedzí na 25 rokov.

Zmeny týkajúce zmlúv o nákupe elektriny majú priniesť úspory až do výšky 300 miliónov eur. Ďalších 100 až 200 miliónov eur chce vláda ušetriť na prirážkach pre veternú energiu. Energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov sa má financovať prostredníctvom licencií na oxid uhličitý v sektore elektriny, ktoré sa tiež použijú s cieľom vrátiť spotrebiteľom príplatky spojené s OZE.

(EurActiv/Reuters)