Portugalsko preferuje čistú energiu

Takmer 45 % elektrickej energie vyrobenej v Portugalsku bude v tomto roku pochádzať z OZE. Je to výsledok projektov podpory obnoviteľnej energie, ktoré sa začali realizovať pred piatimi rokmi. V tom čase pochádzalo z obnoviteľných zdrojov 17 % vyrobenej elektrickej energie. Cieľom tejto snahy je vybudovať bezpečný domáci zdroj.

Európske štáty majú motiváciu k využívaniu obnoviteľných zdrojov. Medzi hlavné dôvody patrí nedostatok vlastných fosílnych palív, ktoré sa musia dovážať, a obchodovanie s emisiami v rámci Európskej únie. Ambiciózne politiky k urýchleniu využívania obnoviteľných zdrojov sú úspešné v Portugalsku aj v niektorých ďalších krajinách, napriek tomu sú náročné. „Nedokážete si predstaviť pod akým tlakom sme boli v prvom roku,“ vyhlásil pre New York Times Manuel Pinho, bývalý portugalský minister hospodárstva a inovácií. „Politici musia prijímať pevné rozhodnutia.“

Veterná energia sa v Portugalsku stala konkurencieschopnou pre fosílne palivá. Tvrdí to správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Okrem iného tiež hovorí o „pozoruhodnom úspechu“ aj napriek tomu, že ceny energií stúpli o 15 %, pravdepodobne kvôli programu pre podporu obnoviteľnej energie. „Nie je úplne jasné, či ich finančným a hospodárskym výdavkom, ako aj ich vplyvu na konečné spotrebiteľské ceny, dobre rozumejú a uvedomujú si ich,“ hovorí správa IEA z roku 2009.

Portugalsko je priekopníkom pri implementácii OZE. Krajina má obrovské zdroje veternej energie a vodnej energie z riek. Ich zavádzanie neprispieva k zvyšovaniu daní ani štátneho dlhu, pretože nahrádzajú fosílne palivá, ktoré je potrebné kupovať a dovážať.

Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov si vyžaduje kvalitnú sieť. Vyrobenú energiu treba prenášať z veterných a slnečných oblastí do miest. Aby portugalská vláda rozbehla zmenu energetickej skladby, potrebovala reštrukturalizovať a privatizovať bývalú štátnu energetickú sieť. V minulom desaťročí boli siete v rukách energetických spoločností. Prvým krokom transformácie bolo oddelenie výroby a dodávania energie v roku 2000. Po ňom nasledovalo uzatváranie kontraktov s energetickými spoločnosťami.

Obnoviteľná energia tiež potrebuje nové technológie a zručnosti. Najväčším problémom je premenlivý výkon. „Potrebujete veľa nových zručností. Je to prevádzka v reálnom čase, pri ktorej sa prijíma množstvo rozhodnutí – každú hodinu, každú sekundu,“ cituje New York Times Victora Baptistu, generálneho riaditeľa portugalskej národnej spoločnosti Redes Energéticas Nacionais. „Cieľom je udržať systém nažive a vyhnúť sa výpadkom prúdu.“

Portugalský distribučný systém patrí medzi inteligentné siete. Okrem toho, že poskytuje elektrickú energiu spotrebiteľom, tiež ju prijíma od malých výrobcov (napr. so solárnymi panelmi na strechách).

Obnoviteľné zdroje energie majú aj svojich oponentov. Sú to napríklad environmentálni aktivisti, ktorí poukazujú na fakt, že hlučné veterné turbíny narúšajú život vtáctva. Tiež narážajú na nespokojnosť obyvateľov, ktorí žijú v ich blízkosti. „Viem, že je to dobré pre krajinu, pretože ide o čistú energiu. Je to dobré tiež pre vlastníkov pôdy, ktorí majú z toho peniaze, ale mne to neprináša žiadne dobro,“ povedal pre New York Times José Crisino, farmár žijúci v blízkosti najväčšej veternej farmy južne od Lisabonu. „Celé dni a noci mám tieto veci pred očami.“

Portugalsko bolo nútené k transformácií energetického sektora po tom, čo sa ceny dovážaných energií v poslednom desaťročí zdvojnásobili. Celkové investície na pretvorenie štruktúry činia približne 16,3 mld. eur. Výdavky na výrobu elektrickej energie sa pohybujú okolo európskeho priemeru, stále sú však vyššie ako v štátoch, ktoré majú lacné uhlie (napr. USA a Čína).

Portugalsko je na dobrej ceste za svojim cieľom produkovať 60 % elektrickej energie a 31 % energie celkovo z OZE do roku 2020. Portugalskí inžinieri a spoločnosti sa stali svetovými hráčmi.

„Vo všeobecnosti je Európa v tejto oblasti veľmi úspešná,“ vyhlásil pre New York Times John Juechm, analytik medzinárodnej poradenskej firmy Garten Rothkopf. „Je to však výsledok obrovskej vládnej podpory a intervencií. Vynára sa otázka, čo by sa stalo, keby prišla ekonomická kríza alebo politická zmena. Budú tieto technológie stále udržateľné?“