Príjmy z predaja emisií na projekty čistej energie

Európska komisia vyčlenila v rámci druhej výzvy programu NER 300 celkovo 1 mld. eur na financovanie 19 projektov zameraných na boj proti klimatickým zmenám.

Finančné prostriedky budú použité na demonštráciu technológií, ktoré pomôžu rozbehnúť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v celej EÚ. Podpory sa dostane aj technológiám zameraným na odstránenie a skladovanie uhlíkových emisií.

Projekty, ktoré v rámci výzvy dostanú peniaze, pokrývajú celú škálu technológií – bioenergia, koncentrovaná solárna energia, geotermálna energia, fotovoltaika, veterná energia, energia oceánov, inteligentné siete a vôbec po prvýkrát aj technológia CCS (Carbon Capture and Storage) na zachytávanie a ukladanie uhlíka.

Podpora zeleného rastu a pracovné miesta

Vďaka projektom sa v EÚ navýši výroba energie z obnoviteľných zdrojov takmer o 8 terawatthodín ročne. Tento nárast sa dá porovnať s ročnou spotrebou elektriny na Cypre a Malte dokopy.

Projekt CCS pod názvom White Rose zo Spojeného kráľovstva sa postará o zachytenie 1,8 milióna ton CO2 ročne. To je hodnota, ktorú by sme dostali po stiahnutí vyše jedného milióna áut z ciest.

Tento projekt bude na zachytávanie uhlíka využívať technológiu kyslíkového spaľovania (oxyfuel). Pomocou nej zachytí 90% emisií CO2 vyprodukovaných pri spaľovaní uhlia v elektrárni Drax v blízkosti mesta Selby, Yorkshire.

Zachytený uhlík sa bude následne ukladať v úložisku na pobreží Severného mora. Výhodou projektu White Rose je, že použitá technológia sa dá ľahko aplikovať v existujúcich uhoľných elektrárňach.

Vo fáze výstavby a prevádzky vytvoria projekty z prvej aj druhej výzvy programu NER 300 spolu niekoľko tisíc pracovných miest.

Možné rozšírenie programu NER 300

Komisia vo svojom nedávnom oznámení "Politický rámec pre oblasť klímy a energetiky v období 2020 – 2030“, uvádza možnosť preskúmať rozšírenie programu NER 300 po roku 2020. K demonštrácii inovatívnych nízkouhlíkových technológií v priemysle a elektroenergetickom sektore by tak mohli byť nasmerované ďalšie príjmy zo systému na obchodovanie s emisiami EÚ.

Stanovisko

Connie Hedegaard, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy, povedala: „Pomocou týchto projektov, ktoré sú prvé svojho druhu, budeme vedieť ochrániť klímu a spraviť Európu menej závislou na energii. Táto investícia pritiahne ďalšie investície zo súkromného sektora vo výške 900 miliónov eur. To sú spolu takmer 2 mld. investované do ekologických technológií. Európsky účet za energie, účet za dovážané fosílne palivá, sa vďaka tomuto príspevku zníži o 1 miliardu eur za deň."

Viac o využívaní príjmov z emisií sa dočítate v podrobnom prehľade k tejto problematike.