Progresívna menšina energetikov bojuje za klímu

Neformálna aliancia firiem sa sama charakterizuje ako „voľne založená koalícia progresívnych energetických spoločností zdieľajúcich rovnaké názory na urýchlenú transformáciu energetického systému“.

„Nedostatok záväzných cieľov po roku 2020, ETS neschopné stimulovať investovanie do obnoviteľných zdrojov a zastaraná energetická infraštruktúra, vážne hrozia stroskotaním potrebnej modernizácie  dekarbonizácie európskeho energetického sektora,“ uviedla skupina vo svojom otvorenom liste adresovanom Európskej komisii.

„Vyzývame Komisiu a predsedníctvo Rady aby …rozhodli o právnych mandátoch pre záväzné ciele do roku 2030 pre obnoviteľné zdroje, CO2  a energetickú efektívnosť,“ píše sa v liste.

Cestovná mapa EÚ

Minuloročný plán EÚ pre prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu do roku 2050 predstavil míľniky na ceste k zníženiu emisií o 80-95 %, ktoré je podľa klimatických odborníkov nevyhnutné na odvrátenie globálneho otepľovania o viac než 2 stupne Celzia.

Prvou zastávkou by mal byť rok 2030, kde EÚ navrhla termín pre prijatie opatrení ako je zvýšenie podielu nízkouhlíkových technológií v energetickom mixe na úrovni 75-85 %.

Avšak pracovný návrh záverov zasadnutia ministrov životného prostredia, ktoré sa má konať 9. marca, a ktorý EurActiv získal, od Komisie žiada len prezentovanie správne načasovaných možností pre dosiahnutie 40 percentnej redukcie emisií uhlíka.

„Existencia stabilnej investičnej klímy je pre energetické firmy kritická,“ uviedol pre EurActiv Aders Eldrup, výkonný riaditeľ DONG Energy, ktorá je členom aliancie, a zárove najväčšou energetickou firmou v Dánsku. Hoci sa primárne zameriava na ťažbu ropy a zemného plynu, spoločnosť sa reorientuje smerom k obnoviteľným zdrojom energie.

„Naše súčasní investičné plány majú časový rozsah na desaťročie a viac,“ dodal Eldrup. „Záväzné ciele 2030 pre obnoviteľné zdroje a efektívna cena CO2 sú kľúčovými prvkami pre stanovenia ekonomického rámca, ktorý môže popohnať obrovské investície nutné na dosiahnutie vybudovanie obnoviteľných zdrojov a modernizovanej energetickej infraštruktúry.“

Míľniky

Zdá sa však, že zvyšok energetického sektora nie je v tejto otázke tak jednotný. Ako pre EurActiv priznal environmentálny poradca združenia BusinessEurope Folker Franz „sme nadšení z diskusie o roku 2030, ale definovanie čísla nestačí: nemyslíme si, že môžete zavrieť dvere a zajtra rozhodnúť o stanovení cieľa z míľniku pre 2030 z cestovnej mapy.“

Ciele 20-20-20, na ktorých sa EÚ dohodla v roku 2007 považuje Franz za „chytľavé“ ale „s vadami“.

„Potrebujeme stále tri záväzné ciele ako 40-40-40 alebo 30-30-30?“ uviedol. „Mám o tom svoje pochybnosti. Myslím, že sme to už prekonali a potrebujeme diskusiu o tom, ktoré prvy balíka pre rok 2030 by mali byť nezáväzné.“

BusinessEurope spája záujmy rôznorodej komunity zamestnávateľov prostredníctvom národných federácií, ktoré nie vždy konzultujú klimatické otázky so svojimi členmi, čo poukazuje na tzv. demokratický deficit združenia.

Hoci Franz pripustil, že „medzi spoločnosťami sú rozdielne názor,“ je si istý tým, že „týchto osem firiem je všetkými spôsobmi v menšine.