(R)evolúciou v energetike by EÚ ušetrila bilióny eur

FOTO TASR/AP Photo/C-Power

Energetický mix pozostávajúci do roku 2050 len z obnoviteľných zdrojov energie by mohol Európe priniesť značný úžitok, avšak pre dosiahnutie takejto zmeny bude zásadné stanovenie pevných cieľov pre ich podiel do roku 2030.

Enviro-organizácia Greenpeace a Európska rada pre obnoviteľnú energiu (EREC) si nemeckým výskumným centrom DLR nechali vypracovať správu zameranú na stav a vývoj energetiky v EÚ – 2012 EU Energy (R)evolution.

Vyplýva z nej, že ak by sa obnoviteľné zdroje a energetická efektívnosť  stali prioritami energetického systému, a nahradili by jadro a fosílne palivá, v Európe by do roku 2020 vzniklo takmer pol milióna nových pracovných miest. Ďalšími prínosmi by boli dlhodobé úspory pre spotrebiteľov, obmedzenie dopytu po energii a lepšia stabilita prejavov klímy.

Európska únia je podľa Greenpeace na dobrej ceste splniť svoj ciele pre OZE do roku 2020, ale skutočnú návratnosť investícií nedosiahne v rámci tohto obdobia. Autori analýzy tvrdia, že bez záväzných politických opatrení  a zvýšenia investícií do OZE a energetickej účinnosti, Európa riskuje prekročenie celosvetovo dohodnutej hranice pre globálne otepľovanie pod 2 °C.

Európska komisia by mohla pripraviť návrh ďalších cieľov pre podiel OZE do dvoch rokov, avšak jej predstavitelia zdôrazňujú, že súčasne sa musia dohodnúť aj ciele pre ďalšie znižovanie emisií. (EurActiv, 17.10.2012)

OZE – rýchly rast

Expert Greenpeace International na energetiku Sven Teske poukázal na to, že zatiaľ čo hrubá spotreba energie na úrovni EÚ v období 2008-2010 klesla, spotreba obnoviteľných zdrojov v rovnakom období stúpla. V roku 2010 tvorili OZE 12,5 % spotreby energie v Únii, čím sa prekročil priebežný cieľ 10,7 % stanovený v smernici pre obnoviteľné zdroje.

Správa Energetická (r)evolúcia predvída, že do roku 2030 by sa podiel OZE mohol zvýšiť na viac ako 40 % a do roku 2050 by mohol dosiahnuť 90 %.

Greenpeace a EREC preto vyzývajú, aby krajiny EÚ pre rok 2030 prijali záväzný cieľ na úrovni 45 % a žiadajú o odstránenie dotácií pre energiu z jadra a fosílnych palív.

„Obnoviteľná energia je najrýchlejšie rastúcim zdrojom energie v Európe, najmä vďaka existujúcemu cieľu EÚ. Rýchlo sa ale približuje ku kľúčovej križovatke, kde v jednom smere je viac pracovných miest, energetická bezpečnosť a ochrana klímy a v druhom smere rastúca závislosť na drahom dovoze fosílnych palív. To, čo teraz potrebujeme, je pevný záväzok na úrovni EÚ, aby sa zachovala revolúcia obnoviteľných zdrojov na kontinente,“ uviedol poradca Greenpeace EU pre energetickú politiku Frederic Thoma.

Garancia návratnosti

Generálny tajomník EREC Josche Muth priznal, že v období 2011-2050 sa musia investície do technológií výroby tepla z OZE zvýšiť zo 736 miliárd eur, ktoré očakáva Medzinárodná energetická agentúra , na 2,94 bilióna eur.

Do roku 2020 budú podľa neho investície do OZE pri porovnaní s konvenčnými palivami prevyšovať získané úspory. „Po roku 2020 sa to stane zaujímavejšie,“ uviedol  Muth s tým, že návratnosť investícií by vtedy mohla byť dvojnásobná.

Autori novo publikovanej správy tvrdia, že vzhľadom na nulové náklady nákupu paliva v prípade scenára energetickej evolúcie, by úspory z nákladov dosiahli do roku 2050 3 bilióny eur, asi 75 miliárd ročne.

Teske uviedol, že každoročne EÚ vysiela do tretích krajín 2,5 % HDP za dovoz fosílnych palív. „Každý nárast ceny ropy o 1 euro stojí Európanov ročne cez 400 miliónov eur,“ povedal.

Verí však, že dôrazom na OZE a opatrenia energetickej účinnosti by sa táto závislosť mohla do roku 2030 znížiť takmer o polovicu. „Obnoviteľná energia v kombinácií so štandardmi účinnosti pre autá a budovy, zrevitalizuje naše spoločnosti a ušetrí miliardy eur,“ dodal.