Rok 2009 v znamení obnoviteľných zdrojov

FOTO TASR/AP Photo/C-Power

V roku 2009 investovali Spojené štáty a Európa už druhý rok po sebe viac financií do budovania nových energetických výrobných kapacít z obnoviteľných zdrojov ako z klasických. Informuje o tom správa „Global Trends in Sustainable Energy Investment 2010“, ktorú vydal Environmentálny program OSN (UNEP), a správa „Renewables 2010 Global Status Report“, ktorú vydalo Medzinárodné politické fórum pre obnoviteľné zdroje energie (REN21).

Správa od UNEP sa zameriava na celosvetové trendy v investíciách do udržateľnej energetiky. Zahŕňa sektory obnoviteľných energií a energetickej efektívnosti. „Investície do udržateľných energií v roku 2009 charakterizuje odolnosť, úzkosť a odhodlanie. Odolnosť voči finančnému poklesu, ktorý zasiahol všetky sektory globálnej ekonomiky, úzkosť z toho, že aj keď konferencia OSN v Kodani nebola až takým veľkým zlyhaním, nebola ani veľkým prelomom, v ktorý mnohí dúfali, a odhodlanie na strane priemyslu a vlád, obzvlášť v rozvíjajúcich sa ekonomikách, premeniť finančnú a hospodársku krízu na možnosti pre zelenší rast,“ cituje ScienceDaily námestníka generálneho tajomníka OSN a výkonného riaditeľa UNEP Achima Steinera.

Správa od REN21 ponúka všeobecný pohľad na postavenie obnoviteľnej energie vo svete a načrtáva politickú scénu a svetové ciele jej v podporovaní. „Rozhodujúcu úlohu v súčasnom svetovom posilnení investícií do obnoviteľných zdrojov majú priaznivé politiky vo viac ako stovke krajín. Aby rastúci trend pretrval, politické úsilie sa potrebuje posunúť ďalej a výrazne podporovať rozširovanie obnoviteľných technológií,“ povedal predseda REN21 Mohamed El-Ashry podľa ScienceDaily.

Výrobné kapacity z obnoviteľných zdrojov predstavovali v Európe 60% zo všetkých nových inštalovaných kapacít. V USA to bolo cez 50% a v Číne 53%. Čína tak predbehla USA v množstve investícií do čistej energie a vytvorila nový zdroj 36 GW z OZE, čo je viac ako ktorákoľvek iná krajina. Globálne pribudlo 80 GW inštalovaného výkonu z OZE, z toho 31 GW z vodných zdrojov, 38 GW z vetra a 7 GW zo slnka. Počet štátov, ktoré vo svojej politike podporujú zelenú energiu, vzrástol z 55 na vyše 100 v porovnaní s rokom 2005. Polovicu z toho tvoria rozvojové krajiny.

Celosvetovo najvyššie investície smerovali do čínskych veterných fariem. Ďalším významným regiónom pre veternú energiu bolo pobrežie Severného mora. Značné množstvo financií sa spotrebovalo aj pri uskladnení energie a vývoji elektromobilov.

Celkové investície do čistých energií poklesli v roku 2009 o 7%. Investovanie sa podstatne znížilo vo viacerých sektoroch v rátane veľkých solárnych elektrární a elektrární na biopalivá. Veterná energia dosiahla naopak rekordnú podporu. Financovanie v sektore solárnej energie pokleslo aj vďaka výraznému prepadu cien technických zariadení. Tento pokles nahradili rekordné investície do malých projektov montovania slnečných kolektorov na strechy budov.

V tomto alebo budúcom roku by mala byť väčšina nových výrobných kapacít elektrickej energie tiež z obnoviteľných zdrojov. V roku 2009 sa z OZE vyprodukovalo 25% z celkového množstva vyrobenej elektrickej energie.