Sektor obnoviteľnej energie vidí budúcnosť optimisticky

„Do roku 2020 sme schopní dodávať 33-40% elektrickej energie spotrebovanej v Európe, v závislosti od úspechu v oblasti energetickej efektívnosti, dosiahnuť podiel 25% tepla z obnoviteľných energetických zdrojov a 10% biopalív do roku 2020“, vyhlásil 17. novembra Arthouros Zervos, prezident Európskej rady pre obnoviteľnú energiu (EREC).

EREC zverejnila novú „cestovnú mapu“ ukazujúcu, ako môže sektor pokryť „omnoho viac“ než 20% z energetických potrieb Európy. Podmienkou je, aby členské krajiny naďalej rozvíjali svoj potenciál a investovali do nových technológií.

Národné vlády v súčasnosti diskutujú o návrhoch Európskej komisie z energeticko-klimatického balíka, predstaveného 23. januára 2008. Cieľový podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe by mal byť určený pre každú krajinu individuálne, v závislosti od jej súčasného stavu a potenciálu.

No s premena finančnej krízy na ekonomickú recesiu vytvára obavy, že pre niektoré krajiny to bude pridrahé. Rozvoj obnoviteľných zdrojov si stále vyžaduje subvencie. EREC však tvrdí, že takéto investície povedú k významným dlhodobým ziskom. Do roku 2020 by v sektore mohli napríklad vzniknúť dva milióny nových pracovných miest. Recesia nie je ospravedlnením na odďaľovanie krokov proti klimatickým zmenám, ale príležitosťou riešiť ako finančné, tak klimatické výzvy, tvrdí skupina.

Európska environmentálna agentúra zas tvrdí, že takmer polovica z obnoviteľnej energie pre dosiahnutie 20% podielu do roku 2020 by mohla pochádzať z biomasy. EÚ by tým zároveň výrazne znížila emisie skleníkových plynov. V správe zverejnenej 12. novembra EEA hovorí, že bioenergia vyrábaná v Únii dokáže znížiť emisie do 2020 o 8% v porovnaní s úrovňou v 1990 a až o 13% do roku 2030.

Ak však nebudú schválené potrebné ekonomické a politické incentívy, produkcia biomasy môže ohroziť environmentálne ciele Únie, varuje EEN. Na lokálnej i regionálnej úrovni sú potrebné účinné opatrenia na zabránenie erózii pôdy, znečisťovaniu vôd a strate biodiverzity.