Sektor solárnej energie chce záväzné regulácie

Pozadie

Európska komisia odhaduje, že v roku 2005 pokrývali obnoviteľné zdroje – vodné, veterné, solárne elektrárne, biomasa – len 6,38% celkovej spotreby energie v EÚ. Tento stav naznačuje meškanie v plnení cieľa 12% do roku 2010. Slnečná energia tvorila napríklad len 0,7% z celkového množstva obnoviteľných zdrojov, dominovala im biomasa (66,1% a hydroenergia (22,2%).

Napriek problémom so splnením starších cieľov sa lídri EÚ v marci 2007 zaviazali – aj pod tlakom nutnosti diverzifikovať energetické zdroje a bojovať s klimatickými zmenami – zvýšiť objem obnoviteľných zdrojov na 20% do roku 2020. Neboli však stanovené žiadne čiastkové ciele pre výrobu elektrickej energie, tepla a pod. Rozloženie záväzku medzi jednotlivé sektory je ponechané na členské krajiny. Z celkových 20% budú okrem toho vytvorené diferencované národné ciele, podľa stavu a potenciálu využívania alternatívnych zdrojov v krajinách.

Otázky

Európska asociácia fotoelektrického priemyslu (EPIA) tvrdí, že ak chce byť EÚ naďalej svetovým lídrom vo využívaní slnečnej energie, mala by zvýšiť ambície a urýchliť regulačné snahy.

„Skúsenosti ukazujú, že tam, kde boli implementované vhodné opatrenia (napríklad v Nemecku a Španielsku), trh so slnečnou energiou sa podstatne rozvinul, čo viedlo k značným investíciám ako do miestneho priemyslu, tak i do výskumu“, dodáva EPIA.

Sektor obnoviteľnej energie ako celok je znepokojený možnosťou, že pripravovaná rámcová smernica, ktorá bude predložená na jeseň, bude slabšia ako existujúca legislatíva EÚ vyžadujúca špecifické ciele pre elektrickú energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.

„Zavedením Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie – elektrickej energie (OZE – Elektrická energia) v roku 2001stimulovala EÚ prijatie podporných mechanizmov pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie“, povedal Murray Cameron, viceprezident EPIA. „Ak chceme, aby sa EÚ stala lídrom v rozvoji solárnej energie, nová legislatíva musí byť ambicióznejšia, než existujúca.“

Podľa EPIA by budúca smernica mala:

  • Stanoviť povinné ciele pre jednotlivé sektory a pre členské krajiny, ktoré sa zaviažu k ich splneniu.
  • Neharmonizovať systémy podpory, ktoré si dnes určujú členské krajiny: „Garantované nákupné ceny sa ukazujú byť jediným efektívnym nástrojom pre podporu fotoelektrickej energie, environmentálne certifikáty sú pre túto malú formu decentralizovanej energie.“
  • Zjednodušenie administratívnych procedúr pre inštalovanie a prevádzku solárnych elektrární.
  • Zabezpečenie spravodlivého prístupu k prenosovej sieti pre fotoelektrických výrobcov a iné obnoviteľné zdroje.

„So správnou politikou môže solárna energia v roku 2010 poskytovať elektrickú energiu pre 7 miliónov európskych rodín“, tvrdí EPIA.

Ďalšie kroky

  • 2007: Komisia pripraví správu o prehodnotí potrebu harmonizácie podporných mechanizmov pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
  • September 2007: Komisia by mala predložiť návrh Rámcovej smernice o obnoviteľnej energii.