Slnečná energia zo Sahary do piatich rokov

Európska únia podporuje snahu premeniť Saharu na zdroj energie pre Európu. Stavba solárnych elektrární a ich napojenie na európsku sieť môžu pomôcť naplniť cieľ, aby do roku 2020 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov 20% energie v EÚ.

„Myslím, že niektoré modely začínajúce v najbližších piatich rokoch prinesú na európsky trh stovky megawattov“, povedal komisár Oettinger pre agentúru Reuters po stretnutí s ministrami energetiky Alžírska, Maroka a Tuniska.

Prvú elektrickú energiu dodajú malé pilotné projekty, no ak sa zrealizujú ďalšie, napríklad plánovaný Desertec v hodnote 400 miliárd eur, množstvo dodávanej elektrickej energie vzrastie na tisícke megawattov.

„Desertec ako taký je víziou pre najbližších 20 až 40 rokov, s investíciami stoviek miliárd eur. Na integrovanie väčšieho percenta obnoviteľných zdrojov, solárnych či veterných, potrebujete čas“, povedal komisár.

EÚ podporuje kladenie nových elektrických vedení, takzvaných interkonektorov, ktoré by prenášali elektrinu zo Severnej Afriky do Európy po dne Stredozemného mora. Niektoré environmentálne skupiny však varujú, že rovnako tak môžu byť použité na prenos elektriny z uhoľných a plynových elektrární.

„To je dobrá otázka, nie však otázka, na ktorej by mal padnúť náš projekt. Na túto otázku treba dať dobrú odpoveď, preto musíme nájsť spôsob ako zabezpečiť, aby elektrina ktorú dovážame pochádzala z obnoviteľných zdrojov“, reagoval Oettinger.

Podľa komisára je technicky možné monitorovať dovážanú elektrinu a zistiť, či pochádza z obnoviteľných zdrojov, alebo z fosílnych palív. „Túto otázku musíme vyriešiť v najbližších pár rokoch.“

Solárne subvencie

V konzorciu Desertec sú veľké firmy ako Siemens, RWE a Deutsche Bank. Očakáva sa, že na projekt budú žiadať podporu z verejných peňazí.

Podľa Oettingera bude EÚ pravdepodobne pomáhať koordináciou akcionárov, zmenami legislatívy, ktoré umožnia voľnú transmisiu dovážanej energie cez hranice v EÚ, či financovaním štúdií uskutočniteľnosti.

Pokiaľ ide o subvencie EÚ, či povolenie poskytnúť štátnu pomoc firmám zapojeným do projektu, podľa komisára to bude jasnejšie, keď konzorcium predloží detailný podnikateľský plán.

Podľa komisára všetci traja ministri energetiky, s ktorými sa stretol v Alžírsku, vyslali signál, že sú pripravení postaviť infraštruktúru a zaviesť pravidlá spoločného trhu, ktoré umožnia obchod s obnoviteľnou elektrickou energiou s Európou.

Odmietol obavy, ktoré zazneli z úst niektorých alžírskych predstaviteľov, že projekt bude v podstate vykorisťovaním severoafrických prírodných zdrojov Európanmi.

„Možno bude väčšie percento elektriny exportované do Európy, no my musíme súčasne exportovať technológiu, nástroje, stroje, expertov, a tak je to skutočné partnerstvo, nie len partnerstvo postavené na predaji a nákupe.“