Solárna energia môže byť čoskoro konkurencieschopná

Fotovoltaická solárna energetika by sa mohla v horizonte do roku 2020 stať vážnym konkurentom pre ostatné zdroje elektrickej energie s tým, že by si nevyžadovala žiadne dotácie z verejných zdrojov. Elektrickú energiu vyrobenú vo fotovoltaických článkoch by bolo možné dodávať až na 75 percent energetického trhu v EÚ, konštatuje nová štúdia Európskej asociácie fotovoltaického priemyslu (EPIA). V niektorých oblastiach, napríklad na juhu Talianska alebo na rozľahlých územiach v Španielsku, by sa fotovoltaika mohla stať konkurencieschopnou už na budúci rok.

Štúdia poukazuje na niekoľko rôznych scenárov tvorby právneho rámca pre fotovoltaickú energiu. Ak sa bude legislatíva vyvíjať tak ako doteraz, slnečná energia by mohla pokrývať 4-6 percent dopytu po elektrickej energii. Na druhej strane, ak tvorcovia legislatívy zvolia vhodné nástroje a priemysel dostane príležitosť viac prispievať k stratégii udržateľnej energie, podiel môže byť vyšší. Pomoholo by to i prekonaniu existujúceho schodku v porovnaní s cieľom do roku 2020 vyrábať 20 percent energie z obnoviteľných zdrojov.

Fotovoltaický priemysel konštatuje, že je pripravený pristúpiť k nevyhnutnému zníženiu nákladov. Na druhej strane, ak sa má inštalovaný výkon solárnej energetiky v nasledujúcich piatich rokoch zvýšiť, bude potrebné vytvoriť vhodné podporné schémy.

Za posledných 10 rokov sa v pomernom vyjadrení nainštalovalo viac výkonu vo fotovoltaických zariadeniach, než v elektrárňach využívajúcich iné primárne zdroje energie. EPIA tvrdí, že dosiahnuť podiel 12 percent na trhu nie je nemožné, ale naopak, je to v súlade s trendom za posledné roky.

V súčasnosti sa solárna energia podieľa na energetickej skladbe EÚ menej ako percentom. Štúdia tvrdí, že najlepším spôsobom, ako podporiť solárnu energetiku, je stanoviť výkupnú cenu za jednotku energie, ktorá je vyššia, než trhová cena. Správa dopĺňa, že ide o skúsenosť z Nemecka, kde sa podobný prístup pre podporu obnoviteľných zdrojov osvedčil. Súčasne, masívna podpora solárnej energetiky by znamenala pre konečného spotrebiteľa nárast účtu za energie len o 2,2 percenta.

Medzi ostatné nevyhnutné predpoklady pre rozvoj fotovoltaiky EPIA zaradila obmedzovanie prílišného administratívneho bremena a prispôsobovanie energetických prenosových sústav. Konkurencieschopnosti solárnej energetiky by pomohla tzv. mikrogenerácia, teda možnosť spotrebiteľa inštalovať si v domácnosti obnovitelný zdroj energie a v prípade nespotrebovania produkcie elektrinu predávať do energetickej siete.