Spolupráca Slovenských elektrární a Tatrancov sa ďalej rozvíja

Za environmentálne aktivity si už spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, vyslúžili európske ocenenie aj v Bruseli. V roku 2012 získali Európsku cenu pre podnikateľov za ochranu životného prostredia (EBAE) za ochranu najvzácnejších živočíšnych druhov v slovenských horách.

„Program Energia pre prírodu sa za sedem rokov stal prirodzenou súčasťou nášho pôsobenia na Slovensku. Tešíme sa z úspechov vo všetkých oblastiach pôsobenia – od ekologizácie chát, revitalizácie chodníkov až po záchranu vzácnych živočíšnych druhov,“ uviedol Michele Bologna, riaditeľ externých vzťahov spoločnosti. Dodal, že ocenenie EBEA firmu povzbudilo k ďalšiemu rozvoju  aktivít oblasti biodiverzity i ekologizácie chát.

„Investovať do trvalo udržateľného rozvoja nie je len filantropia, ale má to aj ekonomický rozmer,“ potvrdil Bologna s tým, že v súčasnosti sú pre investorov zaujímavejšie firmy s rozvinutým etickým a environmentálnym programom. V rokoch 2009 – 2012 Slovenské elektrárne podporili rôzne CSR aktivity sumou 7 miliónov eur.

Predstavitelia Slovenských elektrární, Klubu slovenských turistov (KST) a  Správy TANAP podpísali v utorok (24.9.) v Starom Smokovci spoločné Memorandum o ďalšej spolupráci. Jeho obsahom je pokračovanie projektu ekologizácie vysokohorských chát, ktorý už dosiaľ umožnil ušetriť ovzdušie od 25,5 ton CO2 ročne.

Predseda KST Peter Perhala poznamenal, že síce nejde o „ohromujúce číslo, pre krehký vysokohorský ekosystém je to však významné zníženie zaťaženia, spôsobeného prevádzkou našich chát. Pritom ďalšími benefitmi sú zvýšenie komfortu a bezpečnosti personálu a návštevníkov chát, ako aj zlepšenie podmienok pre prácu horských záchranárov.“

Ochrana biodiverzity

Od roku 2007 partneri pomohli ochrániť a zvýšiť stavy početnosti viacerých chránených druhov v TANAP-e (kamzík vrchovský tatranský, svišť vrchovský tatranský, pstruh potočný, sokol sťahovavý, orol skalný a orol krikľavý, vlk dravý, rys ostrovid).

V tomto roku predstavili verejnosti projekt monitorovania Orla krikľavého na jeho ceste do zimoviska v juhovýchodnej Afrike. Orol Arnold, ktorý svoje meno získal hlasovaním na web stránke Slovenských elektrární, má od polovice augusta 2013 na tele miniatúrnu GPS fotovoltickú vysielačku. Na stránkach energiaprekrajinu.skwww.spravatanap.sk môže verejnosť každodenne sledovať jeho polohu. V utorok sa nachádzal nad územím Rumunska, blízko hraníc s Bulharskom.

Pavol Majko, riaditeľ Správy TANAP zdôraznil, že s podporou Slovenských elektrární môžu realizovať úlohy, ktoré nie je možné zabezpečiť zo štátneho rozpočtu.

Ekologickejšie chaty

V roku 2009 došlo k inštalácii fotovoltických panelov na Téryho a Zbojníckej chate. V období 2011 – 2013 prebiehala revitalizácia malej vodnej elektrárne na Chate pri Zelenom plese. Tohtoročným spustením druhej Bankiho turbíny sa dosiahla ročná úspora emisií CO2 na úrovni 15 ton. Inštalovaný výkon oboch turbín je celkovo 2 kW, ročne vyrobia priemerne 13 MWh elektriny.

Vzhľadom na to, že chaty nie sú zapojené do siete a ide o tzv. ostrovné inštalácie, nie je možné úplne vylúčiť používanie dieselagregátov. Na Chate pri Zelenom plese sa nafta v súčasnosti používa v čase veľkého mrazu alebo sucha. Do konca tohto roku ale dôjde k výmene staršieho typu za ekologickejší generátor.

V stredu (25.9.) bola po trojročnej generálnej rekonštrukcii otvorená najvyššie situovaná chata v Tatrách – Chata pod Rysmi, ktorá získala 10 nových fotovoltických panelov a akumulačné batérie.

Do konca roka 2013 sa nové batérie pre fotovoltiku dodajú ešte na Zbojnícku chatu.

Zástupcovia Klubu slovenských turistov, ktorý je členom Európskej federácie pešej turistiky, vyjadrili presvedčenie, že v rámci ďalšej spolupráce so Slovenskými elektrárňami sa zrealizujú projekty ekologizácie aj na Chate M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách.