Starostovia sú odhodlaní šetriť energiu i obmedzovať emisie

zdroj: flickr, autor: Batikart

„Ľudia vždy nerobia to, čo im poviete, aby robili, ale pravdepodobne budú nasledovať váš príklad. Starosta musí jazdiť na bicykli a šetriť energiu všetkými možnými prostriedkami,“ uviedol Bo Frank, starosta švédskeho mesta Växjö. Mestskí politici sa v roku 1996 rozhodli, že z neho urobia mesto bez fosílnych palív a niektorí ho považujú za najzelenšie mesto v Európe.

V období 1993-2009 emisie CO2 vo Växjö klesli o 34 % per capita, a to najmä vďaka širokému využitiu biomasy pre vykurovanie, používaním environmentálnych vozidiel a biopalív. Podľa vedenia mesta i obyvateľov je ale stále čo zlepšovať.

„Nulová tolerancia znečistenia“, podľa starostu mesta prilákala „veľa peňazí z EÚ na projekty úspory energie“. Každý rok plánuje svoje environmentálne ambície ešte zvýšiť, napr. organizovaním súťaží akčných plánov energetickej efektívnosti medzi miestnymi úradmi.

V rámci diskusií o správe k smernici o energetickej efektívnosti, ktorou sa koncom novembra zaoberal Európsky parlament, Frank uviedol: „Je hlúpe hovoriť, že to prekáža rastu, podľa našich faktov a údajov je to práve naopak. Videli sme, že náš miestny rast bol vyšší ako v iných švédskych mestách, pretože prechod na obnoviteľné zdroje vytvorilo obchodné príležitosti a podnietilo iniciatívy, teda vytvorilo sa viac pracovných miest.“ Navyše sa mesto vďaka „spoločnosti založenej na bioenergii“ nemusí obávať rastúcich nákladov za dovoz ropy.

Príkladné zapojenie sa

Bo Frank uviedol, že imidž hrá veľkú rolu v presadzovaní energetickej efektívnosti. Sám stál pri zrode kampane „Engage“, ktorá by sa mohla stať najväčšou iniciatívou miestnych orgánov po celej EÚ. Jej výkonný riaditeľ Gérard Magnin dúfa, že počet zapojených subjektov narastie zo súčasných 12 na viac ako 150.

„Je to prístup krok za krokom,“ uviedol Magnin vzhľadom na prístup zdola nahor. „Občania na miestnej úrovni sú odhodlaní pomôcť svojim starostom dosiahnuť ich ciele,“ a nepotrebujú čakať na lídrov, aby podpisovali dohody o nadnárodných cieľoch.

Magnin dodal, že projekt je stále mladý, ale „otestoval sa a funguje“.

Výrazne znížiť svoju energetickú spotrebu plánuje napríklad sardínska obec Sedini, ktorá sa len nedávno pripojila k Dohovoru. Jej starosta Giovanni Degorte prisľúbil znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 %.

Veľkú rolu bude hrať komunikácia s občanmi, ale využiť možno aj potenciál moderných technológií. Na druhý spôsob sa rozhodol vsadiť aj anglický Manchester – mestská rada mieni podporovať firmy, univerzity a mimovládne organizácie, ktoré spotrebúvajú menej energie. Najvyšší predstaviteľ mesta Sir Richard Leese sa rozhodol investovať do nových technológií na monitorovanie spotreby a mesto hľadá ďalšie možnosti úspor.

„Nechcel som ďalej čakať na prijatie rozhodnutí na európskej úrovni, takže som začal na lokálnej úrovni,“ uviedol Leese. „Nárast nákladov na energie posunie energetickú efektívnosť k tomu, aby sa stala skutočnou trhovou hodnotou.“ Leese plánuje znížiť emisie CO2 v Manchesteri o 30 %, a to napríklad centrálne digitálne kontrolovaným systémom vykurovacích sietí v meste. Neočakáva však peniaze z EÚ – už teraz majú údajne záujem zapojiť sa do projektu viacerí arabskí investori.

V meste Bristol zase inštalovali energeticky efektívnu kontrolu dopravy a nová technológia vytvára inteligentné dopravné toky.

Starosta juhošpanielskeho mesta Murcia zase podporil rozšírenie fotovoltických panelov na miestnych úradoch, za čo získalo aj viacero ocenení. Taktiež prisľúbil znížiť emisie v meste v nasledujúcich 8 rokoch až o 40 %.

Starostovia počas 3. slávnostného stretnutia v Európskom parlamente schválili aj odkaz pre národných delegátov na konferencii v Durbane: „My, ako predstavitelia európskych miest mobilizujeme svoj podiel zodpovednosti a bojujeme proti klimatickej zmene.  Za to, o desať dní, pri ukončené konferencie, môžeme dúfať v rovnakú úroveň odhodlania od zúčastnených štátov.“

Hoci sa opatrenia zanietených starostov môžu zdať malé, vďaka lepšej koordinácii a podeleniu sa o vzájomné skúsenosti, by mohli podstatne prispieť aj k naplneniu národných a EÚ klimaticko-energetických cieľov.

Pozície

Snahy starostov vo zvyšovaní energetickej efektívnosti podporil počas 3. slávnostného stretnutia členov Dohovoru aj predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek. „Musíme pracovať ruka v ruke, aby sme našli odpovede občanov na to, čo sa ich vážne najviac dotýka, ako je klimatická zmena.“

Podľa komisára pre energetiku Gϋnthera Oettingera sú „tieto lokálne iniciatívy veľmi sľubné. Ale potrebujeme napredovať viac a rýchlejšie.“ Pripomenul, že spolu s komisárom pre regionálnu politiku Hahnom zvýšili dôraz na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje aj v regionálnej politike EÚ.

Podľa predsedníčky Výboru regiónov Mercedes Bresso „je načase posunúť to na nasledujúcu úroveň: aktivovaním investícií udržateľnej energie prostredníctvom koherentného prepojenia medzi Dohovorom a finančnými možnosťami EÚ a rozšírením rozsahu celej agendy efektívnosti zdrojov, predovšetkým na hospodárenie s vodou a odpadom.“