Štátne dotácie pre OZE by sa od roku 2017 mali sprísniť

Agentúra Reuters získala pracovnú verziu usmernení Európskej komisie o poskytovaní štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky. Komisia plánuje nové pravidlá zverejniť začiatkom apríla, platiť by mali od júla 2014 do roku 2020.

Dôraz kladú na obmedzenie poskytovania štátnej pomoci pre OZE a zavedenie nového systému trhovo založených verejných súťaží s cieľom, aby sa členské štáty vyhli nákladnému dotovaniu zdrojov.

Z dokumentu vyplýva, že po novom budú môcť členské štáty od 1. januára 2017 financovať nové projekty výroby energie z obnoviteľných zdrojov až po realizácii verejnej súťaže, ktorá má byť otvorená všetkým producentom. Len „veľmi obmedzený počet“ projektov bude oprávnený získať štátne financovanie.

Výnimkou z tendrových pravidiel by mali byť menšie projekty.

V súčasnosti sa štedré dotácie poskytujú bez ohľadu na trhové podmienky. V posledných rokoch pritom došlo k značnému zníženiu výrobných nákladov predovšetkým pri solárnych paneloch. Politici často obviňujú OZE z nárastu cien elektriny, ktoré musia platiť domácnosti či priemyselní odberatelia.

Podľa Európskej komisie by sa mali dotácie používať len, ak sú prísne nevyhnutné, a mali by sa harmonizovať naprieč EÚ. Tým by sa zabránilo súpereniu členských krajín medzi sebou v snahe prilákať zelené investície.

Verejná konzultácia stakeholderov k úprave pravidiel štátnej pomoci prebiehala trikrát – na jeseň 2012, na jar 2013 a naposledy do 14.2.2014. Debatu rozvíril najmä návrh, aby malo jadro ako nízkouhlíková technológia rovnaký nárok pre poskytovanie pomoci ako OZE.

(EurActiv/Reuters)