Sucho v Španielsku obmedzuje produkciu vodných elektrární

Globálna vodná kríza

Ministerstvo životného prostredia a rozvoja vidieka vo svojom poslednom bulletine, ktorý vydáva každý týždeň, uviedlo, že podľa súčasných zásob vody majú vodné elektrárne k dispozícii ešte kapacitu na výrobu asi 14,8 gigawatthodín (GWh) elektriny. Oproti predchádzajúcemu týždňu je to pokles o 318 GWh.

Podľa údajov Európskej asociácie malých vodných elektrární (ESHA) za rok 2009 bolo v krajine 770 vodných elektrární, z toho až 553 malých, s výkonom do 10MW. Celková hrubá výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) bola na úrovni 73,57 TWh, čo je štvrtina produkcie v krajine.

Podľa zatiaľ nepotvrdených údajov pokryla elektrina z OZE v roku 2010 až 35 % dopytu, pričom najväčší nárast zaznamenali práve vodné elektrárne. Agentúra Reuters uvádza, že samotné vodné elektrárne by dokázali zabezpečiť priemernú potrebu elektriny v Španielsku na takmer 21 dní.

Ministerstvo zaznamenalo v minulom týždni rekordných 2,2 milimetrov zrážok, čo predstavuje len 50,2 % historického priemeru (1930-1996). Napriek poklesu hladiny vôd sú však jej zásoby o viac než 22 % vyššie než je priemer za posledných desať rokov.

Rok 2010 bol daždivý i veterný

Vďaka výdatným zrážkam v roku 2010 dodali vodné elektrárne do siete až o 59 % elektriny viac než v roku 2009. Najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom na výrobu elektriny je však vietor. Španielsko sa v minulom roku stalo dokonca najväčším európskym výrobcom energie z vetra. Podľa Asociácie španielskych výrobcov v oblasti veternej energie vyprodukovalo takmer 43 TWh elektrickej energie – 16 % dopytu po energii v krajine. Predstihlo tak doterajšieho lídra Nemecko. Veterné elektrárne v Nemecku majú síce vyšší inštalovaný výkon, ale elektriny z nich vyrobili „len“ 36,5 TWh. Dôvodom bolo veternejšie počasie na Pyrenejskom polostrove a fakt, že krajina má aj väčší počet modernejších turbín, keďže svoj trh začala rozvíjať neskôr než v Nemecku.

Podľa niektorých predpovedí by mohla byť výroba vo veterných elektrárňach čoskoro väčšia než v jadrových reaktoroch, ktorých podiel na hrubej výrobe bol v roku 2009 na úrovni 18 %.

Viac plynu

Španielsko je ôsmym najväčším dovozcom zemného plynu na svete a štvrtým najväčším dovozcom jeho skvapalnenej formy LNG. Vďaka predchádzajúcej vysokej produkcii elektriny z obnoviteľných zdrojov však bola produkcia vo viacerých elektrárňach využívajúcich zemný plyn obmedzená. Tohtoročná nižšia výroba vo vodných elektrárňach pravdepodobne zvýši ich výrobu, a teda aj dovoz tejto komodity.