Švédske jadrové reaktory možno zatvoria

Švédska daň z jadrovej energie stojí priemysel ročne približne 4 miliardy eur. V auguste tohto roka ju vláda zvýšila až na 17 percent.

Prevádzkovateľ troch jadrových reaktorov v Oskarskamne, ktoré generujú až 10 percent  elektrickej energie vo Švédsku sa odvolal na Európsky súdny dvor ešte v roku 2009. Ten včera rozhodol, že „diskriminačná“ daň je v skutočnosti v súlade s európskou legislatívnou, pretože nespadá pod smernicu o energetických daniach.

Podľa Európskej komisie je prvoradým cieľom spomínanej smernice zabezpečiť plynulosť jednotného trhu s energiami. Zdaňovanie energie však môže hrať dôležitú úlohu pri plnení cieľov a pomôcť pri prechode na nízkouhlíkové a energetiky účinné hospodárstvo.

„Smernica o energetickej dani hovorí, že daň musí byť uplatňovaná, ak je energia dodávaná na spotrebu. V tomto prípade ide o daň z výroby, preto tvrdíme, že energia je zdanená až dvakrát,“ povedal pre World Nuclear News Esa Hyvärinen, podpredseda pre korporátne vzťahy fínskej energetickej spoločnosti Fortum, ktorá vlastní 45,5 percentný podiel v troch švédskych reaktoroch.

Väčšinový vlastník, E.ON Švédsko uvažuje o úplnom odstavení dvoch výrobných jednotiek, s ktorými sa počítalo až do roku 2022 a 2034. Jadrová daň totiž ročne „zhltne“ asi 20 % výnosov švédskej elektrárne.

„Na rozdiel od E.ONu sme presvedčení, že môžeme pokračovať v produkcii v týchto jednotkách. Ich predčasné odstavenie by predstavovalo stratu 700 miliónov eur,“ povedal Hyvärinen z Fortumu.

O osude oskarshamnských jadrových reaktorov rozhodnú investori už 14. októbra. Nemecký E.ON čelí vysokým stratám aj v dôsledku energetickej politiky v Nemecku, ktorá sa čoraz viac odkláňa od jadra. V tomto roku požaduje od nemeckej vlády kompenzácie vo výške 8 miliárd eur.