Svetové hospodárstvo rastie, emisie klesajú

Zdroj: SP-Photo/Shutterstock

Vďaka väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a klesajúcemu dopytu po uhlí v Číne a USA sa už druhý rok po sebe podarilo udržať globálne emisie CO2 v sektore energetiky na úrovni 32,1 miliardy ton ročne.

Predbežné dáta Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) za rok 2015 ukázali, že energetický sektor nezvyšoval emisie ani napriek tomu, že svetové hospodárstvo v minulom roku narástlo o niečo viac ako 3 %.

Kľúčovú úlohu zohrala elektrická energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré tvorili až 90 % nových inštalácií na výrobu elektriny. IEA odhaduje, že niečo viac ako polovicu tvorila veterná energia.

Dve najviac znečisťujúce hospodárstva, Čína a USA, v minulom roku znížili emisie svojich energetických sektorov.  V prípade Číny môžeme hovoriť o 1,5 % poklese vďaka nižšiemu využívaniu uhlia, v USA ide o 2 % zníženie emisií a to najmä vďaka prechodu výroby elektrickej energie z uhlia na výhodnejší zemný plyn.

Dobré správy z týchto dvoch krajín však boli kompenzované zvýšením emisií vo väčšine rozvíjajúcich sa krajín v Ázii a na Blízkom východe, uviedla IEA.

„Nové údaje potvrdzujú minuloročnú prekvapivú ale vítanú správu – už dva roky po sebe môžeme sledovať oddelenie tvorby emisií skleníkových plynov od hospodárskeho rastu . (Správa) prichádza len pár mesiacov po kľúčovej COP21 dohode z Paríža a je ďalším impulzom pre celosvetový boj proti zmene klímy,“ uviedol riaditeľ IEA Fatih Birol.

Za posledných 40 rokov, odkedy IEA monitoruje vývoj emisií CO2, došlo iba k 4 krátkym obdobiam poklesu tvorby skleníkových plynov. Tri z nich, v roku 1980, 1992 a 2009, sa udiali v časoch hospodárskej krízy.

Nové dáta sú významné, pretože ukazujú aj tradične skeptickým krajinám, že je možné rozvíjať ekonomiku aj bez zvyšovania emisií. Podľa údajov Medzinárodného menového fondu v roku 2014 rástla svetová ekonomika o 3,4 %, v minulom roku o 3,1 %.

160316_CO2_gr
„Keď IEA vlani povedala, že rast svetových emisií sa zastavil zatiaľ čo hospodárstvo pokračovalo v rast, boli sme pochopiteľne opatrní. Bolo to len jednorazová udalosť alebo začiatok niečoho veľkého?“ povedal riaditeľ Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) Richard Black.

„Pocit vzrušenia zo zistení z minulého roka je hmatateľný, pretože dáta ukazujú, že boj proti zmene klímy je úplne v súlade s hospodárskym rastom a to je veľmi významné zistenie,“ povedal Black.

Správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) tieto údaje  potvrdzuje. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej končnej spotrebe sa v EÚ  zvýšil z 14,3 % v roku 2012, na 15 % v roku 2013, čo umožnilo únii znížiť dopyt po fosílnych palivách o 110 miliónov ton ropného ekvivalentu. Podľa EEA to je približne 362 miliónov ton emisií CO2.