Tento týždeň patrí udržateľnej energii v Európe

V dňoch 11.-15. apríla sa nielen v členských krajinách Európskej únie koná už 5. ročník kampane Týždeň udržateľnej energie (EUSEW). Jej cieľom je demonštrovať firmám, politikom a širokej verejnosti, že technológie udržateľnej energie sú realizovateľné, nákladovo efektívne a dobré pre životné prostredie i hospodárstvo.

Súčasťou kampane je ocenenie víťazov európskou cenou za udržateľnú energiu komisárom pre energetiku Güntherom Oettingerom, ktoré prebehne v utorok 12. apríla.

V priebehu tohto týždňa sa uskutoční viac ako 600 podujatí v krajinách EÚ-27, ďalších európskych krajinách, ale tiež v Gruzínsku, Izraeli, Maroku, či na ostrovoch Martinique a La Réunion. Len samotný Brusel bude hostiť takmer 150 podujatí. Priebeh mnohých konferencií a workshopov možno sledovať naživo online.

Hlavným tohtoročným sloganom je „Inteligentná energia pre udržateľnú budúcnosť“.

Akcie na Slovensku

Na Slovensku sa do projektu zapojilo združenie Biomasa, poradenské centrá Žiť energiou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach, či SPP.

Združenie Biomasa počas celého týždňa otvorí dvere podniku na výrobu drevných peliet v Kysuckom Lieskovci predovšetkým žiakom a študentom. Počas exkurzie dostanú informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, výrobe drevných peliet, efektívnom vykurovaní s týmto typom paliva a sami sa môžu presvedčiť o fungovaní tohto vykurovacieho systému.

Generálny riaditeľ Ladislav Židek pre EurActiv uviedol: „Slovensko veľmi zaostáva v tejto oblasti a nedrží krok s EÚ. Chceme pômocť prebudiť politikov i verejnosť, aby si uvedomili, a dnes to platí o to viac, aké je nebezpečné postaviť celú energetiku len na jadre a nevyužívať zdroje energie, ktoré nám boli dané…Ustavične pôsobíme predovšetkým na ministerstvo životného prostredia a hospodárstva, i na poslancov parlamentu, aby hľadali aspoň nejaké spôsoby ako pomáhať konečným spotrebiteľom, teda tým ľuďom a malým firmám, ktoré pomoc potrebujú preto, lebo majú záujem zlepšovať stav životného prostredia.“

Dodal, že drevné pelety „predstavujú pre Slovensko obrovský potenciál, nahrádzajú dovážaný zemný plyn a iné fosílne palivá, ktoré zaťažujú životné prostredie a výraznou mierou sa podieľajú na odlive peňazí do zahraničia. Úžasným príkladom je pre nás Rakúsko, ktoré má 20-násobne vyššie využívanie biomasy a nespôsobuje to kolaps v hospodárení lesov. Opak je pravdou: slovenský šialený export nespracovaného dreva práve hlavne do Rakúska spôsobuje odliv surovín, pracovných príležitostí i možnosti zvýšenia samostatnosti Slovenska.“

Hravou formou chcú energetickú efektívnosť spropagovať aj poradenské centrá SIEA, kde sa v utorok a stredu (12.-13.4.) uskutoční hráčsky maratón s názvom „Majiteľom elektrární na jeden deň“.

K Týždňu udržateľnej energie sa, tak ako minulý rok, pripojila aj spoločnosť SPP, ktorá v piatok a sobotu (15.-16.4.) bude v bratislavskom nákupnom centre Avion informovať o svojich produktoch a službách na podporu úspor energie, aktivitách EkoFondu a možnostiach využitia grantových schém i o využívaní zemného plynu ako alternatívneho motorového paliva CNG.

Podiel OZE sa za desaťročie takmer zdvojnásobil

Hoci ropa zostáva naďalej hlavným zdrojom energie v členských krajinách – 37% celkovej hrubej domácej spotreby v roku 2009, v poslednej dekáde dochádza k zmenám v mixe zdrojov jednotlivých krajín.

Eurostat pri príležitosti EUSEW zosumarizoval štatistiky, z ktorých vyplýva, že v období 1999-2009 sa podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej hrubej domácej spotrebe energie takmer zdvojnásobil z 5% na 9%, zatiaľ čo podiel zemného plynu sa zvýšil z 22% na 24%. Hodnota pre jadrovú energiu zostala stabilná na úrovni 14%. Podiel ropy klesol z 39% na 37% a podiel pevných palív z 18% na 16%.

Na rope bola najviac závislá Malta – 100% spotreby, Cyprus – 96%, Luxembursko – 63%, Grécko – 55%, Írsko – 52% a Portugalsko – 50%. Najvyšší podiel zemného plynu na spotrebe mali Holandsko (43%), Taliansko a Veľká Británia (obe 38%) a Maďarsko (36%) Čo sa týka pevných palív, najviac sa využívali v Estónsku (58%), Poľsku (48%) a Českej republike (41%), atómovú energiu zase Francúzi (40% domácej spotreby), Litovčania (34%) a Švédi (29%).

Potenciál obnoviteľných zdrojoch dokázali najviac využiť v Lotyšsku (36%), Švédsku (34%), Rakúsku (27%) a vo Fínsku (23%). Najväčší nárast podielu OZE (vodnej, veternej, solárnej, geotermálnej energie a biomasu) nastal podľa údajov Eurostatu v Dánsku (z 8% na 17%), Švédsku (z 27% na 34%), Nemecku (z 2% na 8%) Portugalsku (z 13% na 19%) a na Slovensku (z 3% na 7%).