ÚRSO zvažuje novú cenovú reguláciu

Zdroj: TASR

Slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zvažuje Európskej komisii zaslať sťažnosť na Zastúpenie Komisie na Slovensku za „ignorantský a neprofesionálny “  prístup pri zbere údajov a informácií o energetickom trhu na Slovensku.

Reaguje tak na výsledky hodnotiacej správy Slovenska v rámci Európskeho semestra, ktoré Komisia zverejnila minulý týždeň. Európska exekutíva poukázala najmä na vysoké koncové ceny energií, ktoré „znižujú konkurencieschopnosť slovenských firiem.“

Pokým veľkoobchodné ceny elektrickej energie sa pohybujú na úrovni okolitých štátov, ceny energií pre domácnosti a priemysel patria podľa Komisie medzi najdrahšie v EÚ. „Zdá sa nám, že dôvodom sú skôr regulované zložky ceny,“ naznačila pre TA3 ekonomická radkyňa Stáleho zastúpenia Komisie Lívia Vašáková.

Predseda regulačného úradu Jozef Holjenčík tvrdí, že za vysoké koncové ceny sú zodpovedné najmä poplatky na podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), „ktoré sa na rozdiel od iných krajín na Slovensku do koncovej ceny započítavajú.“

Analýza Energy analytics, ktorú si dala vypracovať Republiková únia zamestnávateľov, už v októbri poukázala na nepriaznivý vplyv slovenského systému podpory OZE a to najmä na veľkoodberateľov a ťažký priemysel, ktorý je jedným z ťahúňov slovenskej ekonomiky.

Na Slovensku znášajú poplatok na podporu výroby energie z OZE výlučne priemyselní odberatelia a domácnosti. Nemecko má však napríklad nastavený systém podpory tak, aby „nepoškodzoval konkurencieschopnosť tamojšieho energeticky náročného priemyslu." Priemyselným odberateľom sú udeľované najmä výnimky z poplatkov.

V Českej republike je financovanie podpory OZE prerozdelené medzi štát, priemysel a domácnosti. Naši západní susedia navyše v tomto roku pristúpili k úpravám, ktoré by mali odbremeniť práve priemyselných veľkoodberateľov.

Vedenie ÚRSO sa podľa predsedu Holjenčíka začalo nepriaznivou situáciou na Slovensku zaoberať a minulý týždeň listom oslovilo všetky rozhodujúce subjekty, ktoré požiadali o „nápady na novú regulačnú politiku“ vo viacerých oblastiach vrátane podporných systémom výbory energie z OZE. Nová regulácia by však mala byť účinná až od roku 2017.