Veterná energia je na vzostupe

Nemecko zostáva i naďalej európskym lídrom v oblasti veternej energetiky. Jeho európske prvenstvo neohrozil ani pokles počtu nových inštalovaných veterných turbín v roku 2007, konštatuje správa, ktorú vydal Worldwatch Institute 7. mája. Porovnáva rok 2002, v ktorom sa v Nemecku postavilo rekordne veľa nových turbín, s rokom 2007, kedy sa postavila len polovica z nich.

Nové štatistiky ukazujú, že veterná energetika je na vzostupe tiež v USA. Worldwatch konštatuje, že Spojené štáty vyrábajú toľko energie z veterných turbín, ako žiadna iná krajina na svete. Inými slovami, Nemecko už nie je svetovým lídrom, pokiaľ ide o množstvo. Ide o dôsledok 50-percentného posilnenia amerického veterného energetického sektora.

Pokiaľ sa berie do úvahy počet obyvateľov, aj napriek rozmachu sa veterná energetika v USA podieľa na uspokojovaní celkového dopytu po elektrickej energie len o niečo viac ako jedným percentom, konštatuje Global Wind Energy Council (GWEC). Z tohto pohľadu Nemecko na druhej strane pokrýva veternými turbínami 7,5 percenta spotreby.

V tomto roku by sa mala veterná energetika rozvíjať najmä v Číne, konštatuje GWEC. Dôvodom je finančná a hospodárska kríza, ktorá núti obmedzovať rozpočet USA na inštaláciu nových turbín. „Samozrejme, že finančná kríza sa dotýka veterného energetického priemyslu rovnako ako aj iných sektorov. Súčasne je však vyhliadka pre veternú energetiku veľmi priaznivá,“ hovorí Arthouros Zervos, predseda GWEC.

Napriek hospodárskemu útlmu bol rok 2008 pre veternú energiu priaznivý. Celková svetová kapacita veterných turbín sa zvýšila o 29 percent, čo je vyššie tempo ako priemer za posledných desať rokov. Výsledkom je, že pokiaľ ide o celosvetový dopyt po elektrickej energii, veterné turbíny uspokojujú 1,5 percenta z neho.

Pokiaľ ide o Európu, veterná energetika dokáže uspokojiť 4,2 percenta dopytu po elektrickej energii. Vietor tak vo výrobe elektrickej energie predbehol zemný plyn.

„Štatistiky ukazujú, že veterná energia je nespochybniteľnou voľbou číslo jeden, pokiaľ ide o úsilie Európy posúvať sa smerom k čistým domácim obnoviteľným zdrojom,“ vyhlásil Christian Kjaer, výkonný riaditeľ Európskej asociácie veternej energie EWEA.

Nevyhnutná spolupráca

Eurelectric, európske združenie výrobcov elektrickej energie, vyzvalo členské krajiny EÚ, aby vo svojich rámcoch prehlbovali interakciu a spoluprácu jednotlivých mechanizmov, ktoré definuje Smernica vstúpila do platnosti minulý mesiac.

David Porter, predseda Eurelectric, vyhlásil, že cieľ Spoločenstva do roku 2020 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej skladbe na 20 percent je „veľmi odvážny“ a bude si vyžadovať, aby „mnoho vecí fungovalo správne“. Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje v sektore elektrickej energie, súčasný podiel 16 percent sa bude musieť zvýšiť na 34 percent. Európska komisia predpokladá, že najväčším ťahúňom bude veterná energia, ktorá by v roku 2020 mohla uspokojovať 12 percent celkového dopytu po elektrickej energii.

Eurelectric predpokladá, že nie každej krajine sa podarí dosiahnuť stanovený národný cieľ. Preto navrhuje, aby členské krajiny medzi sebou spolupracovali a podporovali mechanizmy cezhraničného obchodu, aby sa celkovo podarilo splniť 20-percentný cieľ. Inými slovami, každá členská krajina má možnosť nakupovať energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorá bola vyrobená v niektorej zo susedných krajín, čo sa započíta nakupujúcej krajine do jej národného cieľa. Ak by sa dosiahla takáto úplná flexibilita, celkové náklady na implementáciu Smernice o obnoviteľných zdrojoch by sa mohli znížiť o 17 mld. eur ročne.