Veterné elektrárne v EÚ prekročili 100 GW

Európska asociácia pre veternú energiu uviedla, že zo 100 GW z vetra možno ročne uspokojiť spotrebu elektriny 57 miliónov domácností. Rovná sa to produkcii elektriny v 39 jadrových elektrárňach, 52 elektrárňach na plyn alebo 62 elektrárňach na uhlie.

EWEA tiež poznamenala, že zatiaľ čo pripojenie prvých 10 GW trvalo sektoru asi 20 rokov, ďalších 90 GW sa podarilo za 13 rokov. Prevažnú časť postavených veterných elektrární tvoria parky na pevnine.

„Vyžadovalo by to spaľovanie 72 miliónov ton uhlia ročne v tepelných elektrárňach, aby sa vyrovnali ročnej produkcii veternej energie v Európe. Náklad takéhoto množstva uhlia na vlaky by vyžadovalo 750.000 vagónov so spoločnou dĺžkou 11.500 kilometrov – čo je vzdialenosť z Bruselu do argentínskeho Buenos Aires,“ uviedol šéf asociácie Christian Kjaer.

Kumulatívne inštalácie veternej energie v EÚ (v gigawattoch), Zdroj: EWEA

 

Kjaer ale varoval pred finančnými rizikami, ktoré ohrozujú ďalší rast odvetvia. „Je tu príliš veľa politických neistôt,“ dodal.

Banky skracujú splatnosť úverov a zvyšujú náklady na projektové úvery. Výrazné škrty verejných výdavkov na financovanie obnoviteľných zdrojov energie spôsobuje aj pretrvávajúca dlhová kríza v Únii. Členské štáty si pritom stanovili spoločný 20 percentný cieľ pre podiel zelenej energie do roku 2020.

Agentúra Reuters odhaduje náklady na inštaláciu elektrárne v moriach pri pobreží sa pohybujú od 3 do 4 miliónov eur za megawatt. V prípade elektrárne na pevnine je to 1,2 – 1,4 milióna eur.

EWEA zverejnila aj zoznam najväčších pevninských veterných parkov v Európe. S počtom 240 turbín a kapacitou 600 MW vedie dvoj-projekt Fontanele a Cogealac, ktorého druhá fáza sa stavia v Rumunsku a stojí za ním česká energetická skupina ČEZ. Ďalšie veľké projekty sa nachádzajú vo Veľkej Británii, v Portugalsku, Rakúsku a Španielsku.