Zelená energia dáva prácu 1,2 miliónu Európanov

S postupným zotavovaním krajín a trhov z ekonomickej krízy sa do centra diskusií dostáva otázka rastu zamestnanosti. Ako perspektívny sektor sa podľa viacerých analytikov i politikov ukazuje odvetvie obnoviteľných zdrojov (OZE) – celosvetovo zaznamenal v roku 2013 nárast v počte pracovných miest o 14 %.

Využívaním domácich OZE namiesto spaľovania fosílnych palív sa zároveň znižujú emisie skleníkových plynov a taktiež znižuje závislosť krajín od dovozu energetických surovín z tretích krajín.

Podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje (IRENA), ktorá momentálne združuje členov zo 131 krajín vrátane Slovenska, dosiahla zamestnanosť v tomto odvetví úroveň 6,5 milióna priamych a nepriamych pracovných miest.

„Sektor potvrdzuje, že už viac nejde o okrajový segment – celosvetovo sa stáva významným zamestnávateľom,“ poznamenal riaditeľ agentúry Adnan Z Amin.

Najväčší podiel na spomínanom čísle má Čína, kde v odvetví OZE pracuje až 2,64 milióna ľudí. Ide hlavne o odvetvie solárnej fotovoltiky (1,6 mil.). Len minulý rok sa v Číne nainštalovali panely s výkonom 13 GW, čím krajina potvrdila pozíciu svetovej jednotky.

Obnoviteľné zdroje prenikajú na pracovný trh v čoraz väčšom počte krajín, avšak momentálne je zamestnanosť v tomto odvetví koncentrovaná v niekoľkých štátoch. Popri Číne ide najmä o Brazíliu, USA, Indiu, Nemecko a Španielsko.

Zamestnanosť v sektore OZE vo vybraných krajinách, Zdroj: IRENA

 

Vývoj v EÚ

Posledné kompletné údaje o pracovných miestach v EÚ potvrdili, že v roku 2012 bolo v sektore OZE zamestnaných približne 1,2 milióna ľudí, predovšetkým v oblasti veternej energie, biomasy a fotovoltiky.  Až 60 % z týchto pracovných miest zamestnávali firmy v Nemecku, Francúzsku, Taliansku a Španielsku.  

Obraz vývoja v krajinách EÚ a jednotlivých technológií je rôznorodý. Veterné parky a tuhá biomasa napríklad zaznamenali v roku 2012 značný nárast v zamestnanosti. K zvýšeniu zamestnanosti došlo aj pri tekutých biopalivách, bioplyne a geotermálnej energii, avšak zamestnanosť v odvetví solárnej fotovoltiky sa prepadla.

Geografické rozloženie ukazuje značné redukcie hlavne v Nemecku, Francúzsku a Taliansku. V krajinách ako Bulharsko, Dánsko, Holandsko či Slovinsko sa síce počet pracovných miest v OZE zvýšil, avšak nie dostatočne na to, aby to vykrylo straty u vyššie uvedených štátov.

Dominantné postavenie v Európe si udržiava Nemecko, ktoré sa v rámci stratégie Energiewende snaží nahradiť jadro a fosílne palivá obnoviteľnými zdrojmi. Podľa štatistík za rok 2013 sa v oblasti veternej energie vytvorilo rekordných 20 000 miest, fotovoltika však zaznamenala v priebehu dvoch rokov prepad o takmer 50 %.

Niekdajší priekopník v zelenej energii Španielsko doplatilo na dôsledky ekonomickej krízy a nepriaznivé zmeny v politikách. Medzi rokmi 2008 a 2012 sa zamestnanosť v OZE znížila asi o 23 700 pracovných miest.

Agentúra IRENA podčiarkla význam stabilného a predvídateľného politického rámec na udržanie či rast zamestnanosti v odvetví obnoviteľnej energie. Ďalším podstatných faktorom pre rozvoj tohto relatívne nového a vysoko dynamického sektora je vzdelávanie a odborné školenia. Už teraz sa totiž v niektorých štátoch ukazuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily ako jedna z prekážok ďalšej expanzie tohto odvetvia.