Enel znižuje svoj dlh, investovať bude hlavne mimo Európy

Talianska skupina Enel, ktorá je majoritným akcionárom Slovenských elektrární dosiahla v minulom roku zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) vo výške 17 miliárd eur, čo predstavuje medziročný nárast o 7,6 %. Konsolidovaný čistý zisk na úrovni 3,235 miliardy eur bol výrazne vyšší než rok predtým (238 miliónov eur), a to najmä vďaka predaju firmy Artic Russia, pozitívnemu upísaniu goodwillu a úprave v účtovných metódach, ktoré priniesli pozitívny daňový efekt vo výške 627 miliónov eur a zlepšeniu finančných operácií.

„Tieto výsledky potvrdzujú efektívnosť stratégie geografickej a technologickej diverzifikácie Enelu," uviedol minulý týždeň generálny riaditeľ skupiny Fulvio Conti. Dodal, že ciele, ktoré si spoločnosť stanovila pre minulý rok, sa dosiahli „napriek pokračujúcej nepriaznivej ekonomickej situácii v Taliansku a v Španielsku a tiež značne nevýhodným regulačným opatreniam prijatých španielskou vládou“.

Schválené hospodárske výsledky ale zároveň potvrdili pokles celkového objemu výroby elektriny o 3 % na úroveň 286 TWh. Najviac elektriny sa vyprodukovalo v tepelných elektrárňach (53,2 %), ďalej nasledovali obnoviteľné zdroje (32 %) a jadro (14,2 %). Skupina zaznamenala aj pokles tržieb o 5,2  % na sumu 80,5 miliardy eur, najmä z dôvodu nižších príjmov z predaja elektriny, a tiež pokles počtu zamestnancov o viac než 3 %. Ku koncu minulého roka skupina Enel zamestnávala takmer 71 400 ľudí, z toho 52 % mimo domáceho talianskeho trhu.

Predaj minoritných podielov

Enel plánuje tento rok predať majetok v hodnote 4,4 miliardy eur v snahe ďalej znížiť dlh vo výške takmer 40 miliárd eur a zachovať svoj rating. Niektorí analytici odhadovali, že predaj by sa mohol týkať práve dcérskej spoločnosti na Slovensku, ktorej hodnota sa odhaduje na 3 až 4 miliardy eur.

Fulvio Conti však potvrdil, že Enel neplánuje znížiť svoj podiel v Slovenských elektrárňach. „Máme 66 %, vláda má 34 %. Sme spokojní so súčasnou akcionárskou štruktúrou,“ uviedol. 

Taktiež by sa to nemalo týkať španielskej spoločnosti Endesa (92% podiel) ani ruskej spoločnosti RusenergosByt (49% podiel).

Naopak, sústredí sa na útvary, v ktorý nemá plnú kontrolu. „Chceme predať aktíva, kde nemáme konsolidáciu aktív, čo sa rovná predaju menšinových podielov,“ vysvetlil šéf skupiny Enel, avšak nenaznačil, v ktorých krajinách to bude.

Jadro má svoje miesto

Z jadra pochádzalo 14,2 % vyrobenej elektrickej energie. „Jadro má stále svoje miesto,“ uviedol Fulvio Conti.

Zároveň vyzdvihol záťažový faktor slovenských atómových elektrární, ktoré boli vlani na úrovni 94 %, ktorý považuje za svetový rekord.

Jadru sa na Slovensku minulý rok darilo. Elektráreň Bohunice V2 dosiahla prvýkrát v histórii celkovú ročnú výrobu 8 079 GWh, čím prvýkrát prekročila hranicu 8 000 GWh od odstavenia elektrárne Bohunice V1 v roku 2008. Aj dva bloky elektrárne Mochovce dosiahli s produkciou 7 640 GWh najvyššiu úroveň od svojho spustenia do prevádzky.

Čistá výroba jadrových elektrární spoločnosti Slovenské elektrárne (po odpočítaní vlastnej spotreby) tak v roku 2013 predstavovala hodnotu 14 624 GWh.

Atómové elektrárne v rámci skupiny Enel prevádzkuje aj španielska Endesa. Sedem blokov tu vlani vyrobilo 25 967 GWh, čo bol medziročný pokles o 3,7 %.

Na konci roka 2012 sa Enel stiahol z projektu novej francúzskej atómovej elektrárne Flamanville 3, v ktorej má byť nainštalovaný reaktor 3. generácie EPR. Za svoj podiel 12,5 % získala talianska firma sumu približne 700 miliónov eur. Conti zdôraznil, že šlo o ekonomické a nie strategické rozhodnutie v reakcii na oznámenie francúzskej firmy EDF, že náklady projektu sa vyšplhajú na 8,5 miliardy eur. Pôvodný odhad bol 3,3 miliardy eur.

Investície na Slovensku

Generálny riaditeľ Enelu pre médiá potvrdil, že celkové náklady dostavby  3. a 4. bloku Mochoviec  budú v avizovanej výške 3,8 miliardy eur a nemali by ďalej stúpať. „Považujeme to za strategický projekt. Sme presvedčení, že budeme mať dobré výsledky.

Carlo Tamburi, riaditeľ medzinárodnej divízie Enelu, zároveň uviedol, že skupina Enel investuje do modernizácie a ekologizácie tepelných elektrární Nováky a Vojany sumu 75 miliónov eur. Zaistí sa tým, že bloky budú spĺňať prísnejšie limity smernice o priemyselných emisiách (2010/75/EÚ) a budú sa môcť prevádzkovať aj po roku 2016.

Minulý rok Slovenské elektrárne v súvislosti so zavedením nového poplatku pre výrobcov elektriny za prístup do prenosovej a distribučnej siete (tzv. G-komponent), ktorý je v platnosti od 1.1.2014, hrozili, že v dôsledku nárastu nákladov, budú musieť tepelné elektrárne zatvoriť. Slovenská opozícia sa v súvislosti s nastavením G-komponentu, ktoré je podľa nej diskriminačné a zamerané na likvidáciu producentov elektriny z obnoviteľných zdrojov, obrátila v marci na ústavný súd.

Päťročný biznis plán

Skupina Enel si tiež stanovila priority pre obdobie rokov 2014 – 2018.

„Počas nasledujúcich piatich rokov plánujeme pokračovať v našej stratégii zameranej na zníženie dlhu,“ avizoval Conti v súvislosti so stratégiou optimalizácie kapitálových výdavkov a znižovania nákladov. „Budeme tiež pokračovať v zjednodušení korporátnej štruktúry ako aj reorganizácii skupiny. Vďaka kombinovanému účinku týchto aktivít očakávame zlepšenie našej dividendovej politiky už od roku 2015.“

Expandovať bude najmä na trhoch mimo Európy. Prioritou bude rast konvenčnej výroby elektriny na rozvíjajúcich sa trhov, najmä v Latinskej Amerike, a rast v oblasti obnoviteľných zdrojov.

V rokoch 2014 – 2018 plánuje investície vo výške 25,7 miliardy eur, z toho až 57 % v rozvíjajúcich sa ekonomikách. „Na vyspelých trhoch je konvenčný model v obkľúčení rozptýlenej výroby,“ uviedol Conti.

(EurActiv/Reuters/TASR)