Európa sa musí v otázke solárnych panelov Číne postaviť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Thomas Edison kedysi povedal: Vsadím svoje peniaze na Slnko a solárnu energiu, aký to zdroj elektriny! Dúfam, že nebudem musieť čakať kým sa minie ropa a uhlie, než sa do toho pustíme.

Žiaľ, trvalo to viac ako 100 rokov než sa táto technológia vyvinula, ale solárna energia prešla v EÚ masívnym rastom.

Vlastne sa až 75 % globálnej fotovoltickej expanzie v roku 2011 nainštalovalo v Európe, kde je aj umiestnených 75 % globálne inštalovanej FV kapacity. Spoločnosť McKinsey predpovedá, že do roku 2020 by sa mohli svetové ročné inštalácie solárnej energie zvýšiť 50-násobne v porovnaní s rokom 2005, čo bol tiež rovnaký rok, kedy si Čína vytvorila na trhu EÚ základňu.

Odvtedy čínske firmy ukoristili viac ako 80 % trhu EÚ pre solárne produkty z prakticky ničoho. Výrobcovia v EÚ majú svetovo najlepšie solárne technológie, ale na svojom domácom trhu ich ušliapavajú kvôli nelegálnym dotáciám a deštruktívnemu dumpingu čínskych solárnych produktov za nižšiu cenu ako sú náklady produkcie. Takéto praktiky viedli v tomu, že len v roku 2012 skončilo viac než 20 veľkých európskych solárnych výrobcov. Ak Čína zničí solárny priemysel EÚ, kde práca tvorí menej ako 10 % produkčných nákladov, potom sú v ohrození prakticky celé sektory európskej výroby.

Pevne veríme v solárnu budúcnosť Európy. Preto sme toto leto požiadali Európsku komisiu o preverenie nelegálnych dotácií a deštruktívneho dumpingu zo strany čínskych solárnych producentov. Ak bude EÚ konať rýchlo, máme šancu zachovať v Európe udržateľnú základňu solárne výroby  v prospech pracovných miest, rastu, inovácie a planéty.

Cieľom týchto ciel nie je zabrániť férovej konkurencii čínskych výrobcov, ale len negovať škodlivý dumping a dotácie sponzorované čínskou vládou. Keď budú čínski výrobcovia musieť predávať svoje produkty za férové ceny, európski výrobcovia budú radi súťažiť s čínskymi produktmi, tak ako konkurujú producentom z iných krajín ako je Kórea a Japonsko, ktorých vlastný solárny priemysel je ohrozený čínskym dumpingom.

Čína nemá nad EÚ žiadnu prirodzenú výhodu v nákladoch vzhľadom na to, že práca tvorí len asi 10 % produkčných nákladov a musí dovážať nerastné suroviny a zariadenie na výrobu svojich solárnych článkov a modulov. Avšak čínske firmy predávajú svoje solárne produkty v Európe hlboko pod cenu nákladov produkcie, s dumpingovou maržou od 60 % do 80 %. To znamená, že čínske solárne firmy vytvárajú obrovské straty, ale nebankrotujú, pretože sú financované štátom.

Európsky priemysel nechce zvyšovať ceny, ale skôr zastaviť súčasné ruinujúce preteky ku dnu Žiadne opatrenia na úrovni hracej plochy EÚ za žiadnych okolností nezastavia dlhodobý klesajúci trend v cenách modulov. Nedávna štúdia AT Kearney ukázala, že ceny solárnych systémov by mohli naprieč EÚ do roku 2020 klesnúť o 50 %. Počas posledných 20 rokov sa cena solárnych modulov znížila o viac ako 20 % zakaždým,  keď sa objem solárnych modulov zdvojnásobil. S tým ako kontinuálne klesá cena solárneho zariadenia, primerane sa bude zvyšovať dopyt a miestne pracovné miesta v inštalácii.

So zlepšovaním technológií sa značne znížili náklady produkcie solárnych panelov, ale za posledné tri roky sa ceny znížili oveľa rýchlejšie kvôli dumpingu dotovanej čínskej produkcie. Náklady a ceny by mali plynule pokračovať v poklese s tým ako sa táto technológia rozvíja. Teda dopyt po solárnych systémoch a práci v miestnych inštaláciách sa neznížia ak sa zavedú antidumpingové opatrenia voči neférovo obchodovaným dovozom z Číny. Obchodné opatrenia len obnovia férovú súťaž s Čínou a predíde sa monopolu solárnej výroby, ktorá by bola zlá pre európskych spotrebiteľov, pracovné miesta, inštalatérov a priemysel.

Čínske vládne dotácie sú dostupné len pre čínske firmy. Masívne dotácie a štátna intervencia stimulovali nadbytočnú kapacity viac než 20-krát väčšej ako je celková čínska spotrebe a blízko dvojnásobku celkového svetového dopytu. Preto sa viac než 90 % čínskej produkcie musí vyvážať. Iracionálna nadprodukcia v takomto rozsahu nemôže vytvárať zisky. Čínske dotácie chránia výrobcov pred insolventnosťou a pumpujú sa do solárnych spoločností dokonca aj keď sú nerentabilné. Väčšina čínskych solárnych firiem by už dávno zbankrotovala, ak by nebolo nekonečných vládnych dotácií.

Americká vláda nedávno rozhodla, že 12 kategórií čínskych dotácií pre solárnych výrobcov boli nelegálne a že čínski exportéri predávali solárne články v USA za dumpingové ceny s maržami medzi 30 % a 250 %. Americké ministerstvo pre energetiku odhaduje, že čínska vláda poskytuje svojim solárnym výrobcom dotácie viac než 25 miliárd eur vrátane nízko úročených pôžičiek, bezplatnej pôdy a dotovanej energie.

EU ProSun identifikuje mnoho foriem značných vládnych dotácií čínskym solárnym výrobcom. Napríklad čínske banky implementujú vládnu politiku poskytovaním preferenčných podmienok solárnym výrobcom a ak ich príjemca pôžičky nedokáže splatiť, môžu sa odpísať, predĺžiť na neurčito alebo vyplatiť inými vládou kontrolovanými subjektmi. Čínske solárne firmy tak získavajú financovanie ľahšie, lacnejšie a s menším rizikom.

V súlade s päťročným plánom Číny do roku 2015 štátne banky poskytujú úverové linky za výhodných podmienok a s dotáciami z fondov na všetkých úrovniach vlády. Len jediná banka – China Development Bank Corp. – podľa Bloombergu od roku 2010 zväčšila úverové linky na 33 miliárd pre 12 čínskych solárnych firiem. Poskytli sa dodatočné regionálne a lokálne dotácie, ako je preplatenie úroku, náklady za elektrinu a transakčné náklady za pôdu, rovnako ako garancie úverov.

Pokiaľ EÚ nezačne urgentne konať, v Európe viac nebudú existovať žiadne pracovné miesta v solárnej výrobe alebo výskume a vývoji, tvárou v tvár takejto agresie z Číny.“