Fotovoltika – naša slnečná budúcnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovak Renewable Energy Agency

Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje (Slovak RE Agency) uskutočnila dňa 20.novembra 2008 seminár o fotovoltike pod názvom „Fotovoltika – naša slnečná budúcnosť“. Išlo o doposiaľ prvý seminár na Slovensku so zameraním na problematiku výroby elektriny zo slnka, ktorý spájal predstaviteľov zo súkromnej sféry, štátnej správy, bankového sektora, ako i odborníkov z oblasti vedy a výskumu. Cieľom bolo podporiť diskusiu medzi širším okruhom odborníkov a záujemcov o fotovoltiku a zároveň podporiť snahu o zlepšenie situácie v oblasti solárnej energie na Slovensku.

Správu zhŕňajúcu diskusiu i jej závery seminára nájdete na tejto linke.