Obnoviteľná budúcnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Achim Steiner je výkonným riaditeľom Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Helen Clark, bývalá premiérka Nového Zélandu, je administrátorkou Rozvojového programu OSN (UNDP). Kandeh Yumkella je generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO).

Nová správa Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC), do ktorej sa zapojilo viac ako 120 vedcov, ekonómov a technologických špecialistov, poskytuje toto dávno očakávané zhodnotenie. Osvojila si globálnu perspektívu a zmierňuje záujmy rozvinutých a rozvojových krajín, zatiaľ čo vyvažuje širšie hospodárske, environmentálne a sociálne otázky, ktoré sú v stávke.

Zhrnutie, ktoré tento týždeň podpísali predstavitelia viac ako 190 krajín na stretnutí v Spojených arabských emirátoch, dochádza k záveru, že obnoviteľná energia je čoraz viac praktickou a vysoko sľubnou možnosťou. Náklady klesajú – a pravdepodobne klesnú ešte viac keďže inovácie naberajú rýchlosť a svetový dopyt po energiách sa naďalej zvyšuje.

Výskumníci starostlivo preverili viac ako 160 scenárov, vrátane hĺbkového prešetrenia štyroch. Najoptimistickejšie z nich predpovedali, že obnoviteľné zdroje by mohli do polovice storočia tvoriť takmer 80% celkových dodávok energie, čím by sa emisie skleníkových plynov znížili asi o tretinu.

Samozrejme, len čas ukáže či sa tieto čísla dosiahnu alebo nie. Niektoré zo šiestich hodnotených technológií pre obnoviteľné energie, ako sú tie, ktoré generujú elektrinu z oceánov, budú vyžadovať viac výskumu, vývoja a inkubáciu, predtým ako dosiahnu komerčnú vyspelosť. Avšak iné, ako je veterná, solárna a geotermálna, sú už za určitých nákladovo konkurenčné – alebo takmer nákladovo konkurenčné – s fosílnymi palivami.

Skrátené znenie príspevku uverejňujeme v spolupráci s Project Syndicate. Jeho úplné znenie v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.