Technologická cestovná mapa: Veterná energia (Edícia 2013)

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Aby sa naplnila vízia tohto plánu Medzinárodnej energetickej agentúry, súčasná kapacita zariadení na výrobu energie z vetra by sa musela navýšiť osem až desaťnásobne.

Správa je aktualizáciou dokumentu, ktorý IEA prvýkrát vydala v roku 2009. Vtedy predpokladaný podiel veternej energie vo výške 12 % globálnej produkcie elektriny v roku 2050 postupne v priebehu rokov navýšila na aktuálne predpokladanú úroveň 18 %.

V období 2020 až 2025 Čína predbehne európske krajiny OECD a stane sa najväčším producentom elektriny z vetra, na treťom mieste budú Spojené štáty.

Naznačený rozvoj energie z vetra by mal ušetriť až do 4,8 gigaton emisií CO2 ročne. Táto redukcia je na úrovni súčasných ročných emisií Európskej únie.

V správe sa hovorí o viacerých zlepšeniach technológie, ktoré vysvetľujú navýšenie dlhodobého cieľa – turbíny sú čoraz vyššie, pevnejšie a ľahšie, pričom stožiare a čepele rastú ešte rýchlejšie, čo umožňuje, že turbíny zachytávajú aj vietor nižšej rýchlosti a ich výkon je viac pravidelný. Tým sa uľahčuje inštalácia zariadení aj mimo oblastí s najlepšími veternými podmienkami na hrebeňoch hôr alebo pri pobreží a zlepšuje sa integrácia týchto systémov do sústavy, aj napriek variability vetra.

Predovšetkým turbíny budované na súši sa podľa autorov štúdie stávajú čoraz konkurencieschopnejšie iným zdrojom.

Medzi prekážkami, ktoré by mohli pokrok spomaliť, sa uvádzajú problémy s financiami a integráciou do sústavy a tiež ťažkosti s povoľovaním stavieb a akceptáciou verejnosti. Aby sa dosiahol vyšší prienik variabilnej veternej energie bez znižovania systémovej spoľahlivosti, sú potrebné zlepšenia v infraštruktúre prenosu a flexibilite elektrických systém, ale tiež v dizajne trhov s elektrinou.

Niektoré európske krajiny už dnes vyrábajú 15 či dokonca 30 % svojej elektriny z vetra, a to vďaka lepším predpovediam, posilneniu prepojení, možností skladovania a tiež zlepšení v reakciách na strane dopytu.

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete tu.