Uzamknutí v minulosti: prečo sa veľké energetické firmy boja zmeny?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Organizácia Greenpeace v novej publikácii argumentuje, že skupina vedúcich energetických koncernov vrátane ČEZ, E.ONu, EDF či RWE sa nedokázala popasovať s výzvami znižujúceho sa dopytu po energii, rýchlo klesajúcich nákladov obnoviteľných zdrojov a zvyšujúcej sa súťaže zo strany ľudí, ktorí si sami produkujú energiu prostredníctvom solárnych panelov alebo malých veterných elektrární, ani s legislatívou o kvalite ovzdušia, ktoré ich donútia k uzatvoreniu tuctov elektrární na uhlie.

V analýze Greenpeace predstavuje pochmúrny obraz súčasnosti i budúcnosti pre časť hráčov na energetickom trhu. Po dekádach rastu zaznamenáva top dvadsiatka firiem v Európe od roku 2008 stratu hodnoty akcií vo výške pol bilióna eur. Deväť najväčších z nich očakáva pokles ich kombinovaných príjmov do roku 2015 o 30 % v porovnaní s východiskovým bodom v roku 2010. Väčšina analyzovaných firiem tiež zaznamenala zníženie hodnotenia zo strany ratingových agentúr.

So vzostupom rozptýlených technológií výroby tieto veľké energetické skupiny čelia budúcnosti predaja stále menšieho množstva elektriny, zatiaľ čo ich náklady rastú. A s tým, ako sa spotrebiteľom zvyšujú koncové ceny energie, treba očakávať, že čoraz viac z nich sa bude snažiť zredukovať závislosť na dodávkach elektriny od gigantov napríklad prostredníctvom opatrení energetickej efektívnosti či vlastnou výrobou.

Tie firmy, ktoré nedokázali diverzifikovať svoje zdroje energie a biznis modely sú obzvlášť zraniteľné. Zatiaľ čo 10 najväčších energetických spoločností vyrába 58 % všetkej elektriny v Európe, len 4  % z toho pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, bez započítania vodnej energie.

 

Namiesto toho v poslednej dekáde firmy sprevádzkovali elektrárne na fosílne palivá s výkonom 85 GW a budujú ďalšie s výkonom 20GW, hoci už v súčasnosti sa trh vyznačuje ich nadmernou kapacitou.

Tie firmy, ktoré investovali do projektov zelenej energie na nich zarobili. Enel, E.On a Iberdola podľa odhadov vytvorili zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vo výške 4 až 5 miliárd eur ročne.

Veľké energetické spoločnosti nemajú podľa Greenpeace inú možnosť ako zmeniť svoje stratégie. Vlády v Európe, ktoré sú často sami akcionármi týchto firiem, nesú zodpovednosť za to, aby ich doviedli ku novým ekonomicky a environmentálne udržateľných biznis modelom. Pri stanovení politiky do roku 2030 by sa preto mali dohodnúť na trojici záväzných cieľov – 45 percentnom podiele obnoviteľných zdrojov, obmedzení emisií CO2 najmenej o 55 % a zlepšení energetickej efektívnosti o 40 %.  

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.