Zelené podnikanie sa rodí už na stredných školách

Komerčný obsah

Najlepší nápad v téme Obnoviteľné zdroje energie už štvrtý rok podporuje mladých ľudí pri rozbiehaní biznis nápadov, ako šetriť prírodu a energie. Tento ročník oslovil rekordný počet študentov. Do iniciatívy sa zapojilo 26 projektov z 15 stredných škôl, ktoré ponúkajú zaujímavé zelené riešenia. Hlavné atribúty opisuje Juraj Kováč, projektový manažér Najlepšieho nápadu a zakladateľ BestGuest: „Zistili sme, že pre mladých ľudí začínajúcich úplne z nuly má najväčšiu pridanú hodnotu rada a usmernenie od skúsenejšieho podnikateľa. Preto v rámci Najlepšieho nápadu spájame autorov nápadov s mentormi z radov úspešných podnikateľov a zameriavame sa na úspešné otestovanie prototypu.“

Najlepší nápad učí myslieť ekologicky aj ekonomicky

Najlepší nápad je ten, ktorý sa zrealizuje. Autonómna solárna loď, vodná mikroelektráreň, piezo policajt. Pod týmito názvami sa skrývajú úspešné myšlienky šetriace prírodu a energiu, ktoré sa zrodili v hlavách stredoškolákov v uplynulých rokoch. Pre najlepšie tri tohtoročné projekty je pripravený inkubačný program v hodnote 3 x 1 000 €. Ten má pomôcť autorom nápadov pretaviť ich víziu do reality. „Tešíme sa, že aktivita stredoškolákov z roka na rok rastie. Ponúkame študentom, aby sa naučili presne to, čo svet dnes potrebuje najviac – zreálniť pomer výkonu a ceny v biznise. Ak majú chuť rozvíjať svoje tvorivé a inovatívne myslenie spolu s podnikateľským a ekologickým aspektom, dostanú k dispozícii 200 € na konkrétny projekt,“ doplnil Ján Orlovský, hovorca ZSE.

Hlasuj o najlepší študentský eko nápad

Do 19. apríla sa môže verejnosť v rámci on-line hlasovania rozhodnúť, ktorý z nápadov získa Cenu sympatie ZSE a účasť v inkubačnom programe v hodnote 1 000 €. O cenu sympatie sa uchádza 14 biznis nápadov žiakov stredných škôl a hlasovanie prebieha on-line v spolupráci so študentským portálom Student24.

V priebehu novembra až januára sa v rámci projektu zorganizovalo 10 biznis seminárov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov z 20 stredných škôl. V rámci podujatia sa mali mladí ľudia možnosť naučiť sa ako nájsť, uchopiť a otestovať svoj biznis nápad v téme obnoviteľných zdrojov energií.

Bližšie informácie o projekte Najlepší nápad je možné nájsť na www.najlepsinapad.sk

 

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Juraj Kováč, projektový manažér projektu Najlepší nápad a zakladateľ BestGuest, jurajkovac@gmail.com, +420 773 876 828

Jana Pohanková, oddelenie komunikácie ZSE, jana.pohankova@zse.sk, 0918 718 677