Východné krídlo NATO: Základne a vojenské jednotky majú odstrašiť protivníka

Severoatlantická aliancia sa po udalostiach na Ukrajine zaviazala posilňovať vlastnú východnú hranicu. Kým počet vojenských jednotiek už presiahol 7 000, nové základne, či výcvikové centrá zatiaľ nepribudli. 

Rozhodnutia, prijaté na Varšavskom samite NATO v roku 2016, posunuli paradigmu v obrannej politike Severoatlantickej aliancie a znamenali posilnenie prítomnosti Aliancie v jej východnej časti. NATO odvtedy prechádza od uisťovania spojencov – politiky, ktorá fungovala od roku 2014 – k politike odstrašovania protivníkov.

Posilnené východné krídlo v súčasnosti tvoria štyri multinárodné vojenské skupiny, umiestnené v pobalstských štátoch a Poľsku. Spolu ide o 7 200 vojakov. Štyri bojové skupiny rotačného práporu (tzv. Enhanced forward presence forces) pôsobia v zhode s vnútroštátnymi silami domácej obrany a sú vždy prítomné v hostiteľských krajinách. Medzi 1 200 jednotkami v Lotyššku sú aj slovenskí vojaci.

Kým vojakov v regióne pribudlo, Aliancia s výstavbou základní, či nových výcvikových centier postupuje pomalšie. Poliace v súčasnosti pracujú na výstavbe systému protiraketovej obrany Aegis a v Bydgoszczi už 15 rokov hostia Spoločné výcvikové stredisko ozbrojených síl. Rovnaký systém Aegis spoločne s protiraketovým radarovým systémom SPY-1 funguje už štyri roky v Rumunsku.

Z krajín Vyšehradu má na svojom území dôležitú zložku obrany východného krídla NATO už iba Maďarsko. V Pápe sídli rezervná letecká základňa, ktorá je od roku 2009 súčasťou mnohonárodného konzorcia pre Spôsobilosť strategických leteckých prepravcov. Okrem iného poskytuje zapojeným krajinám možnosť prepravovať vybavenie a personál na veľké vzdialenosti.