Budúca eurokomisia by mohla vytvoriť aj post komisára pre obranu

Tréningová misia EÚ v Centrálnej africkej republike. [CSDP/EEAS/Flickr]

Podľa „inštitucionálnych zdrojov“ už boli pre vytvorenie generálneho riaditeľstva pre obranu identifikované aj potrebné finančné prostriedky.

Nové zloženie Európskej komisie môže obsahovať aj nový post v podobe eurokomisára zodpovedného za spoločnú európsku obranu, čo by znamenalo taktiež vznik nového generálneho riaditeľstva v rámci organizačnej štruktúry exekutívy EÚ, upozornila tlačová agentúra AFP.

Obrana sa podľa nej stáva pre EÚ dôležitou politikou, čo by sa mohlo v Bruseli odzrkadliť aj v podobe postu eurokomisára a generálneho riaditeľstva, ktoré má na starosti prideľovanie finančných prostriedkov pre túto oblasť.

Spoločná európska obrana na úkor NATO by bola pre stredoeurópske krajiny problémom

Zvýšenie autonómnosti Európy je dôležité, snažme sa o to, ale aby sme sa stali úplne autonómnymi aj v oblasti obrany, to je zatiaľ nad naše sily, hovoria experti.

Francúzska ministerka obrany Florencia Parlyová v apríli naznačila, že v inštitúciách EÚ sú úvahy o vytvorení generálneho riaditeľstva zodpovedného za otázky bezpečnosti a obrany. AFP s odvolaním sa na viaceré „inštitucionálne zdroje“ tvrdí, že už boli identifikované potrebné finančné prostriedky na vytvorenie generálneho riaditeľstva pre obranu, pre prípad, že sa budúci šéf eurokomisie rozhodne o vytvorení postu eurokomisára pre obranu.

Zatiaľ však nič nie je jasné a ani dohodnuté, lebo obrana je vnútroštátnou právomocou členských krajín EÚ a na vytvorenie novej funkcie v rámci exekutívy EÚ by musela existovať dohoda medzi členskými krajinami.

Štruktúra „na plný úväzok“

Komisia navrhla v rámci budúceho sedemročného rozpočtu EÚ (2021 – 2027) zriadiť Európsky obranný fond (EDF) vo výške 13 miliárd eur. Fond by mal spolufinancovať rôzne projekty v oblasti vedy a výskumu s prínosom pre obranný priemysel, nie je však určený na formovanie európskej armády.

Francúzska ministerka obrany sa domnieva, že ak bude mať EÚ tieto peniaze naozaj k dispozícii, bude nevyhnutné vytvoriť štruktúru „na plný úväzok“ na ich spravovanie, čo zodpovedá vytvoreniu nového postu európskeho komisára a nového generálneho riaditeľstva s potrebnou riadiacou štruktúrou.

Eurokomisárka pre vnútorný trh a priemysel Elžbieta Bieňkowská v tejto súvislosti odkázala, že riadenie EDF musí zostať pod správou eurokomisie, pretože priemyselný výskum a vývoj sú právomocami EÚ a idú na ne peniaze zo spoločného európskeho rozpočtu.

Vojaci krajín V4 budú v pohotovosti, od leta povedú európske bojové jednotky

Bojové skupiny V4 pod poľským velením budú v spoločnej pohotovosti od 1. júla do konca roka. Slovensko do tzv. EU Battlegroup nasadí 229 vojakov. Ku krajinám Vyšehradu sa pripojí aj Chorvátsko.

AFP upozorňuje, že európske vlády sa zdráhajú delegovať jednu zo svojich suverénnych právomocí na Európsku komisiu.

Rezervovaná voči tomuto návrhu je aj šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, ktorej úrad má v súčasnosti pod dohľadom aj stálu štruktúrovanú spoluprácu v oblasti obrany (PESCO) a realizáciu veľkých projektov vojenských spôsobilostí, ktoré sa začali koncom roka 2018.

Podľa niektorých zdrojov z prostredia exekutívy EÚ by zriadenie nového postu eurokomisára malo zmysel, ak by sa jeho právomoci rozšírili aj na kybernetickú bezpečnosť a na vojenské aspekty satelitných programov EÚ. To by znamenalo riadenie nielen 13-miliardového rozpočtu EDF, ale aj správu ďalších 6,5 miliardy eur určených na vojenskú mobilitu.