Europoslanci podporili program inovácií v európskom obrannom priemysle

Milex 2018, Španielsko. [Flckr / CSDP EEAS]

Poslanci Európskeho parlamentu schválili v utorok (3. júla) vytvorenie prvého programu EÚ, zameraného na podporu inovácií v európskom obrannom priemysle, vrátane spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Pre nový Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) Európska komisia navrhla rozpočet vo výške 500 miliónov eur na obdobie 2019-2020. Má pomôcť pri financovaní vývoja nových a modernizovaných produktov a technológií v oblasti obrany s cieľom zvýšiť nezávislosť EÚ, zefektívniť rozpočtové výdavky a stimulovať inovácie v oblasti obrany.

Výrazne navýšený rozpočet na bezpečnosť pôjde na fondy, strediská aj na boj proti hybridným hrozbám

Európska komisia v stredu (13. júna) navrhla, aby v budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie (2021 – 2027) došlo k výraznému zvýšeniu financovania bezpečnosti – zo súčasných 3,5 miliardy eur na 4,8 miliardy eur.

Zacielené na cezhraničné spolupráce

Únia chce podporiť cezhraničnú spoluprácu, a preto bude spolufinancovať projekty realizované konzorciami najmenej troch verejných alebo súkromných spoločností so sídlom aspoň v troch rôznych členských štátoch EÚ.

Uchádzači o finančnú podporu cez EDIDP budú musieť dokázať, že ich projekty prispievajú k technologickej výnimočnosti, podporujú inovácie a sú konkurencieschopné.

Projekty špecificky určené pre malé a stredné podniky a pre firmy s počtom do 3 000 zamestnancov budú oprávnené na vyššie miery spolufinancovania a na účasť na podujatiach v rámci stálej štruktúrovanej obrannej spolupráce (PESCO).

Ministri obrany schválili prvé záväzné predpisy a projekty pre PESCO

Podľa očakávaní schválili 17 vojenských projektov a odobrili prvé dva právne záväzné dokumenty pre 25 krajín, ktoré sa do obranného jadra zapojili.

Program rozvoja európskeho obranného priemyslu má financovať fázu vývoja (medzi výskumom a výrobou) nových a modernizovaných výrobkov a technológií v oblasti obrany.

Týka sa to diaľkovo ovládaných systémov, satelitnej komunikácie, autonómneho prístupu do vesmíru a programov na trvalé pozorovanie Zeme, energetickej udržateľnosti, kybernetickej a námornej bezpečnosti či špičkových vojenských leteckých, pozemných a námorných spôsobilostí.

Historicky najvyšší rozpočet chystá Komisia aj pre obranu

V sedemročnom pláne, ktorý včera (2. mája) predstavila Európska komisia, navrhuje exekutíva Únie naliať do obranného sektora 19,5 miliárd eur.

Prvé projekty už budúci rok

Program je považovaný za pilotný projekt navrhovaného Európskeho obranného fondu (EDF), ktorý by mal v budúcom sedemročnom programovacom období (2021 – 2027) disponovať rozpočtom vo výške 13 miliárd eur.

Cieľom EDF je posilniť nezávislosť EÚ v oblasti obrany prostredníctvom spolupráce členských krajín a pri efektívnejšom využívaní peňazí európskych daňových poplatníkov.

Ministri obrany 9 európskych krajín sa zaviazali k novej vojenskej spolupráci, Slovensko neparticipuje

Vyhlásenie o novej forme spolupráce vo vojenskej oblasti podpísali v Luxemburgu ministri obranyBelgicka, Dánska, Estónska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Španielska, Portugalska a Veľkej Británie.

Dohodu medzi europarlamentm a Radou EÚ o podpore inovácií v európskom obrannom priemysle podporilo 478 poslancov, 179 bolo proti a 23 sa zdržalo hlasovania.

Po tom ako členské štáty EÚ prijmú vlastnú pozíciu k tejto agende, nariadenie nadobudne účinnosť po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Očakáva sa, že prvé projekty v oblasti obranných spôsobilostí budú financované už v roku 2019.