Spoločná európska obrana mala dobrý rok, teraz ju čakajú výzvy

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Robert Ghement]

Podľa výročnej správy Európskej obrannej agentúry sa minulý rok rozšíril zoznam spoločných obranných aktivít.

Európska obranná agentúra v pondelok (23. marca) zverejnila výročnú správu za rok 2019, v ktorej upozornila na súčasné výzvy a úspechy, ktoré sa jej podarilo dosiahnuť.

Poslaním EDA, zriadenej v roku 2004, je podporovať a uľahčovať obrannú spoluprácu v Európe. Nápomocná je najmä krajinám, ktoré majú záujem spoločne rozvíjať obranný potenciál.

Novým výkonným riaditeľom EDA je od 5. marca Jiří Šedivý, bývalý český minister obrany.

Na čelo Európskej obrannej agentúry sa postaví český diplomat

Českej diplomacii sa podarilo vyrokovať významný post v prestížej agentúre pre svojho bývalého veľvyslanca pri NATO a ministra obrany Topolánkovej vlády.

EDA v reakcii na situáciu, týkajúcu sa pandémie koronavírusu oznámila, že rešpektuje opatrenia a prístup prijatý na úrovni EÚ. Všetky stretnutia a podujatia, ktoré boli naplánované do 8. apríla, boli odložené na neskorší dátum. Práve v tejto agentúre sa začiatkom marca objavil prvý prípad nákazy novým koronavírusom medzi euroúradníkmi.

Čas na premyslenie ďalších výziev

Podľa výročnej správy EDA bol rok 2019 pre Európanov významným rokom aj z hľadiska spoločnej obrany. Agentúra upozornila, že nastal čas premýšľať o mnohých budúcich výzvach.

Medzi ne patrí najmä konsolidácia a správne vykonávanie nástrojov obrannej spolupráce EÚ: koordinovaný ročný prehľad o obrane (CARD), stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO) a Európsky obranný fond (EDF).

EDA pripomenula, že s cieľom zabezpečiť plnenie úloh vo všetkých troch uvedených oblastiach, začala v roku 2019 uplatňovať niekoľko organizačných úprav.

Prvý prípad koronavírusu už zaznamenali aj medzi euroúradníkmi

Európska obranná agentúra potvrdila, že jeden z jej zamestnancov bol pozitívne testovaný na nový vírus COVID-19 po tom, ako sa vrátil z cesty v Taliansku. O prípade ako prvý informoval EURACTIV.com.

Podľa uvedenej správy sa zoznam aktivít agentúry za posledných dvanásť mesiacov rozšíril, čo odráža ústrednú úlohu, ktorú EDA zohráva pri fungovaní a súdržnosti obranných nástrojov EÚ.

Teraz funguje ako platforma na preskúmanie a konsolidáciu priorít rozvoja obranných spôsobilostí EÚ, ako sú sekretariáty CARD a PESCO, na čom sa spolupodieľa aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Vojenský štáb EÚ (EUMS).

Významná časť práce EDA v roku 2019 bola venovaná vývoju prípadov so strategickým kontextom (SCC), ktoré budú usmerňovať vykonávanie priorít rozvoja spôsobilostí EÚ schválených v roku 2018.

Agentúra tiež zabezpečila, aby sa činnosti vyvíjané členskými štátmi EÚ v rámci NATO správne odrážali v prípadoch so strategickým kontextom s cieľom zvyšovať súdržnosť obranného plánovania EÚ a NATO.

„Vojenský Schengen“ prepája Úniu a NATO, rivalmi v rozvoji vojenskej mobility zatiaľ nie sú

Rýchly a jednoduchý prevoz vojenských jednotiek a techniky je prioritou pre obe zoskupenia. Nakoľko ale fungujú na rozličných právnych aj politických základoch, spolupráca je neformalizovaná a ťažkopádna. Slovenský rezort obrany tvrdí, že požiadavky na rýchly rozvoj plní podľa plánu.

Agentúra aj vlani podporovala členské štáty EÚ pri posilňovaní ich obranných kapacít – od plánovania, výskumu a  štandardizácie, až po rozvoj, obstarávanie a školenie.

Do konca roku 2019 sa rokovalo o 30 nových projektoch v oblasti výskumu a vývoja s cieľom pridať ich do existujúceho portfólia 42 projektov agentúry EDA, ktoré už v tejto oblasti prebiehajú. Hodnota prebiehajúcich 42 výskumných projektov je okolo 258 miliónov eur.

Vo výročnej správe sa uvádza, že pokrok sa vlani podarilo dosiahnuť aj v súvislosti s ambíciou zvýšiť vojenskú mobilitu v EÚ. Do nového programu udeľovania povolení na cezhraničný vojenský pohyb sa zapojilo najmenej 25 členských štátov Únie.