Dáni sú zatiaľ v otázke pripojenia k obrannej politike Únie rozdelení

Krátka správa.

O tom, či sa k politike EÚ pripojiť, budú Dáni rozhodovať v referende už 1. júna.

Výnimky (tzv. opt-out) si Dánsko vyjednalo po tom, ako obyvatelia odmietli v referende v roku 1992 Maastrichtskú zmluvu. Krajina si vtedy zo zmluvy vyjednala štyri výnimky a dokument ratifikovala. Jednou z výnimiek je práve neúčasť v spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike bloku a v civilných a mierových misiách EÚ.

V reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine však dánska vláda rozhodla, že otázku opt-outu otvorí a spýta sa občanov v referende, či si v súčasnej situácii želajú výnimku zachovať, alebo nie.

Podľa najnovších prieskumov približne tretina (36 percent) Dánov podporuje rozhodnutie, aby Dánsko stiahlo svoju výnimku z obrannej politiky dvadsaťsedmičky. Podobný počet (33 percent) obyvateľov si takýmto krokom naopak istý nie je. Za zachovanie výnimky je pritom stále až 27 percent Dánov.

Viac v texte EURACTIV.com.