Investície 26 krajín Únie do obrany dosiahli minulý rok rekordnú výšku

Krátka správa.

Výdavky na obranu krajín, zastúpených v Európskej obrannej agentúre (EDA), dosiahli v roku 2020 spolu výšku 198 miliárd eur. Ide o päť percent viac než v roku 2019.

EDA, ktorá združuje všetkých štátov 27 Únie okrem Dánska, dnes (6. decembra) zverejnila koncoročnú výročnú správu.

Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti uviedla, že uvedená suma zodpovedá 1,5 percentám hrubého domáceho produktu (HDP) 26 štátov EDA, z ktorých väčšina je aj členmi NATO. V rámci Severoatlantickej aliancie sa jej spojenci zaviazali vyčleniť do roku 2024 najmenej dve percentá HDP na výdavky na obranu.

V roku 2020 z 19 členských štátov EDA, ktoré zvýšili svoje výdavky na obranu, 13 tak urobilo o päť percent a viac a šesť o desať percent a viac. Sedem z 26 krajín, naopak, svoje obranné výdavky  znížilo, a to v kumulatívnej výške 1,42 miliardy eur.

Investície členských štátov do obrany dosiahli rekordných 44 miliárd eur, čo je najviac, ako kedy EDA zaznamenala – v porovnaní s rokom 2019 to predstavuje celkový nárast o päť percent.

Nárast výdavkov na obranu bol zaznamenaný v rôznych oblastiach – od investícií do výskumu a vývoja až po nákup novej techniky. Celkovú sumu možno rozdeliť na nákup vojenského vybavenia a materiálu (83 percent, čiže 36 miliárd eur) a na výskum a vývoj (17 percent, osem miliárd eur).

Spojením svojho úsilia dosiahli členské štáty EDA referenčný cieľ 20-percentných investícií v rámci celkových spoločných výdavkov na obranu. (TASR)