Diskusia | Kontrola zbrojenia v postpandemickej ére: Začiatok nových závodov v zbrojení?

Uprostred pandémie bolo niekoľko rozhodujúcich snáh o kontrolu zbrojenia odložených. V iných prípadoch sa zainteresované strany stále na nových podmienkach nedohodli. Odborníci varujú pred odštartovaním ďalších pretekov v zbrojení.

Online konferencia sa venovala týmto otázkam:

 • Stojí svet na prahu nových pretekov v jadrovom zbrojení?
 • Kde sa nachádzame v diskusii o Zmluve o nešírení jadrových zbraní (NPT), novej zmluve START alebo o Spoločnom komplexnom akčnom pláne (JCPOA)?
 • Môžu Európsky obranný fond a iniciatívy EÚ v oblasti nešírenia jadrových zbraní posunúť tieto diskusie?
 • Aký je potenciál nových stratégií a nových viacstranných zmlúv?
 • Ako do debaty vstupuje Slovensko a aké sú jeho očakávania?
 • Čo sa zmení v pokračujúcich prípadoch vývozu vojenského materiálu zo Slovenska?
 • Kto sú noví partneri v debatách o kontrole zbrojenia?

Podujatie prebiehalo v anglickom jazyku bez simultánneho tlmočenia.

 

Úvodné slovo

 • Marian Majer, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
 • Urban Überschär, riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko, Friedrich Ebert Stiftung

 

Panel 1 | Celú diskusiu môžete sledovať tu

 • Ambassador Rüdiger Bohn, zástupca splnomocnenkyne federálnej vlády pre odzbrojenie a kontrolu zbrojenia, Nemecko
 • Alicia Sanders-Zakre, politická a výskumná koordinátorka, Medzinárodná kampaň za abolíciu jadrových zbraní (ICANW)
 • Tytti Erästö, senior výskumníčka, SIPRI
 • Raluca Csernatoni, výskumníčka, Carnegie Europe

 

Panel 2 | Celú diskusiu môžete sledovať tu

 • Tomáš A. Nagy, Ministerstvo obrany SR
 • Rastislav Križan, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Mikuláš Turner, Úrad jadrového dozoru SR