Diskusia | Obranná politika Európskej únie: Nové otázky pri vojne na Ukrajine

Konflikt na Ukrajine jasne ukazuje, že je dôležité, aby Európska únia mala účinné a konkrétne nástroje na posilnenie svojej kolektívnej schopnosti predvídať, rozhodovať a konať v záujme svojej bezpečnosti. Rovnako nastoľuje otázky o vojenských misiách mimo hraníc EÚ.

Cieľom Európskeho strategického kompasu, ktorý by mal byť prijatý na zasadnutí Európskej rady 24. – 25. marca, je stanoviť kurz pre bezpečnosť a obranu Únie v nasledujúcom desaťročí. Uskutoční sa to v úzkej koordinácii so snahami v NATO, ktoré bude v nadchádzajúcich mesiacoch revidovať svoju strategickú koncepciu.

Strategický kompas sa zaoberá rôznymi oblasťami európskej bezpečnosti, ako boj proti terorizmu či dezinformáciám, ochrana hraníc, či monitorovanie susedných konfliktov. Zahŕňa tiež dlhodobejšie otázky, ako je posilnenie európskej priemyselnej a technologickej suverenity s cieľom znížiť jej strategickú závislosť a podporiť technologickú priemyselnú základňu obrany Únie. Cieľom Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie je tiež umožniť Únii zohrávať úlohu veľmoci, pôsobiacej v záujme mieru a bezpečnosti mimo svojich hraníc, keďže vojenské akcie môžu byť zamerané aj na udržanie mieru a predchádzanie konfliktom počas vonkajších operácií.

Keďže sme teraz svedkami konfliktu na Ukrajine, čo môžeme očakávať od obrannej politiky Európskej únie?

Panelisti:

  • Félix Buttin, Centrum pre analýzu, prognózovanie a stratégiu francúzskeho ministerstva zahraničných vecí
  • Pierre Haroche, výskumný pracovník v oblasti európskej bezpečnosti v Inštitúte pre strategický výskum (IRSEM), Francúzsko
  • Lucia Yar, zastupujúca šéfredaktorka portálu EURACTIV Slovensko
  • Pavel Macko, generál vo výslužbe a bezpečnostný analytik

Moderuje

  • Alena Kudzko, viceprezidentka, GLOBSEC Policy Institute, Slovensko